Eltel Networks Infranet AB

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7000, varav 2500 i Sverige. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm. Tjänsten är stationerad på Eltels trevliga kontor i Bromma i Stockholm. Läs mer; https://www.eltelnetworks.com/