Skellefteå Science City

Skellefteå Science City är ett helägt dotterbolag till Skellefteå kommun och ingår i Skellefteå Stadshus-koncernen. Som VD för bolaget har du det yttersta ansvaret för verksamheten. Din uppgift blir att utveckla, leda och stärka Skellefteå Science City för att bolaget ta till nästa nivå. Skellefteå Science City huvudsakliga inriktning är att utveckla hållbara och internationellt konkurrenskraftiga innovationssystem, innovativa platser och miljöer samt att företag och organisationer ökar sin innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Bolaget ska bidra till att attrahera kompetens och kapital till regionen.