Varbergs Sparbank

Varbergs Sparbank har sitt säte och huvudkontor i Varberg och har en affärsvolym på cirka 46 miljarder. Vi är ca 130 anställda fördelade på en egen telefonbank och flera kontor i Varbergs kommun och Horred i Marks kommun. Varbergs Sparbanks verksamhet är lokal och vi är en av Sveriges mest solida banker. Swedbank är vår viktigaste samarbetspartner. Samarbetet omfattar framför allt produktsortiment, IT-stöd samt hypoteks- och fondverksamhet. Bankens verksamhet är uppbyggd kring tre affärsområden; privatmarknad, företagsmarknad och private banking. Alla områden har ett nära samarbete för våra kunders bästa.