Specialist inom finansiell redovisning till Skanska Financial

Plats
Stockholm
Annonserat
den 10 januari 2017
Stängs
den 9 februari 2017
Kontakta
Sara Borgeström
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Om tjänsten
Skanska har centraliserat sin finansverksamhet till Skanska Financial Services AB (SFS). Syftet med detta är att ha en affärsstödjande funktion som också möj­liggör effektiv hantering och god kontroll av finansiella risker. Koncernbolagen är hänvisade till att genomföra sina finansiella tran­s­ak­­­tio­­ner med SFS, som i sin tur agerar samordnat gen­te­mot externa aktörer på finans­marknaderna. Idag har SFS totalt ett 50-tal anställda på Skanskas huvudkontor på Kungsholmen samt i New York.

SFS kännetecknas av samarbete, kollegialitet, generositet och pres­tigelöshet, ett arbetsklimat som värdesätts högt.  

Accounting ansvarar för SFS resultatrapportering till Skanska AB, SFS styrelse och ledning samt externt. Avdelningen består av fyra personer. SFS har tre dotterbolag varav ett försäkringsbolag samt ett dotterbolag i USA.

Nu vill vi förstärka teamet med en erfaren specialist inom finansiell redovisning som blir ett viktigt bollplank till ekonomichefen. Vi söker dig som har viljan att jobba inom hela ekonomiområdet från löpande bokföring till årsredovisning och koncernrapportering. Genom insyn i och förståelse för helheten kombinerat med ett kritiskt tänkande kommer du att skapa ett bidrag till hela avdelningen. Möjligheten finns också att få arbeta konsultativt mot olika bolag inom Skanska koncernen gällande redovisnings- och rapporteringsfrågor. Du förväntas kunna driva frågor och presentera dessa på olika nivåer inom Skanskas organisation. 

Lämplig bakgrund
Vi söker dig som är civilekonom eller motsvarande med minst 5 års erfarenhet av finansiell redovisning. Du har goda kunskaper inom IFRS 9 / IAS39 och har arbetat självständigt med såväl bokslut som koncernredovisning. Det är viktigt att du har en god kunskap och välutvecklad förståelse för de olika finansiella instrument som används på valuta- och räntemarknaden.

Som person är du strukturerad,noggrann, ansvarstagande, och kvalitetsmedveten. Utöver dessa kvaliteter har du även en generalists synsätt med möjlighet till helhetstänkande och en initiativrik läggning. Frihet under ansvar och innovation inom vissa ramar är förhållningssätt som sporrar dig.

Kulturen inom SFS präglas av engagemang, hög kompetens och ett informellt klimat vilket förutsätter att du är driven, men även besitter ett stort mått av lyhördhet och prestigelöshet gentemot såväl kunder som medarbetare.

För rätt person finns mycket goda utvecklingsmöjligheter och vi ser gärna att du ser dig själv i en ledarroll i framtiden.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Skanska med SJR. Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast möjligt. Du söker tjänsten via www.sjr.se. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Borgeström på 08-407 55 12.

Om företaget
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga lösningar även för de mest komplexa uppdrag. Våra medarbetare tar hand om hela kedjan, från idé till fullbordat projekt inom allt från byggande till utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan.
Tillsammans med våra kunder och partners bygger och utvecklar vi för en hållbar framtid med långsiktiga målet att förbättra människors vardag. Tack vare vårt starka engagemang medverkar vi i några av vår tids mest intressanta projekt. Med flera tusen pågående projekt har vi ofta något nytt att rapportera om. Koncernen har 43,000 medarbetare på elva utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor. Läs mer på www.skanska.com.

Liknande jobb

Liknande jobb