Avdelningschef kommunrelationer till SYSAV

Plats
Malmö
Annonserat
den 16 februari 2017
Stängs
den 6 mars 2017
Kontakta
Gösta Tydesten
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Placering Malmö

Avdelning Kommunrelationer ansvarar för utveckling av samarbetskoncept och erbjudanden avseende omhändertagande av hushållsavfall för och tillsammans med Sysavs ägarkommuner. Vidare ansvarar man för att driva och följa upp det gemensamma kretsloppsplanarbete som ligger till grund för respektive ägarkommuns avfallsplan samt att erbjuda ägarkommunerna rådgivningstjänster i renhållnings- och avfallsfrågor. I ansvaret ingår även att driva och utveckla avfallsinsamlings-/renhållningsentreprenader på koncessionsförfarande från ett antal ägarkommuner samt att utveckla och upprätthålla kundtjänstfunktioner och kommunikation för hushållen i respektive avfallskollektiv. En viktig del är att utveckla långsiktiga, förtroendefulla relationer med renhållningsansvariga samt andra miljö- och avfallsrelaterade förvaltningar respektive nämnder i Sysavs ägarkommuner.

Avdelningschefen är direkt underställd VD och ingår i bolagets ledningsgrupp. Avdelningen består för närvarande av 8 medarbetare.

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet och kunskap av arbete med renhållnings- och avfallsfrågor i en kommunal miljö. Du har en akademisk utbildning, god affärs- och upphandlingserfarenhet, samt en god förståelse för hur det är att verka i en politiskt styrd verksamhet. Ledarerfarenhet är meriterande. Det är viktigt att du kan kombinera förståelse för det offentliga uppdraget med ett affärsmässigt och entreprenöriellt tänkande.

Välkommen med din ansökan, personligt brev och meritförteckning, via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-11835). Intervjuer kommer att genomföras löpande, varför vi ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast 6 mars 2017. Du kan ta kontakt med Mercuri Urvals konsult Gösta Tydesten på direkt/mobil 040-669 75 78.

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. Vårt fokus på hållbarhet, miljö och innovation i samarbete med andra har gjort företaget internationellt erkänt inom hållbar avfallshantering, vilket vi är stolta över. Moderbolaget Sysav hanterar och behandlar hushållsavfall från Sysavs ägarkommuner. Dotterbolaget Sysav Industri AB hanterar avfall från industrier och företag, erbjuder rådgivning och tar även emot och behandlar en mindre del utländskt avfall. Dotterbolaget Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling inom avfallshantering. Sysav ägs av de 14 sydligaste kommunerna i Skåne. Cirka 300 personer arbetar i koncernen som omsätter cirka 875 miljoner kronor. Se: www.sysav.se

Liknande jobb

Liknande jobb