HR-direktör till LFV

Rekryterare
Plats
Norrköping
Annonserat
den 20 mars 2017
Stängs
den 16 april 2017
Kontakta
Fredrika Schartau
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Din roll
HR-direktörens uppdrag är att leda och utveckla HR-området inom LFV. Ytterst ansvarig för alla HR-processer d.v.s för:

 • Att säkerställa att interna processer och lagstiftningen följs.
 • Att ansvara för fortsatt utveckling och genomförande av  ledarskapsprogrammet.
 • Säkerställa ett fortsatt gott samarbete med personalorganisationerna.
 • Att coacha och stötta chefer i förändringsledning, kompetensförsörjning, ledarskapsfrågor, kompetensutveckling, arbetsmiljö, rehabilitering, arbetsrätt, ersättning och förmåner.
 • Att fortsätta arbetet med kultur- och värderingsfrågor som implementerats i organisationen i tätt samarbete med Kommunikationsavdelningen.

Som HR-direktör sitter du i koncernledningen – vilket kräver en ansats med ett helhetsperspektiv för LFV. HR-direktör bidrar till att driva ett aktivt utvecklingsarbete i syfte att hela tiden förbättra verksamheten för att kunna ge bästa utveckling till LFVs kunder och intressenter med syftet att skapa smarta lösningar för morgondagens flyg.

Förutom de direkta HR-uppgifterna är även HR-direktören ytterst ansvarig för GSF (Gemensam Service Funktion, inom områdena: ekonomi, hr/lön, dokumentadministration och intern service), placerat i Norrköping, ett flerårigt samarbete med Sjöfartsverket.

Tjänsten är placerad i Norrköping, med frekventa resor till Stockholm, Sturup och Arlanda.

Din profil

 • Du har flera års erfarenhet av att arbeta som HR-chef på strategisk nivå – gärna med erfarenhet från både statlig och privat verksamhet, B2B.
 • Din utbildningsnivå är akademisk eller motsvarande. Flytande språkkunskaper i svenska och engelska krävs.
 • Du har mycket goda kunskaper om kollektivavtal och förhandlingar.

Din personlighet präglas av

 • Stabilitet, trygghet och mod.
 • Du är resultatinriktad med förmåga att nå framgång genom att finna kreativa lösningar.
 • Engagerande och entusiasmerande, med förmåga att se saker ur olika perspektiv.
 • God samarbetsförmåga i kombination med mycket god förmåga att kommunicera.
 • Styrka att skapa förtroende och tillit i ledningen för LFV liksom hos medarbetarna.

Intresserad och har frågor? Kontakta Signsposts rekryteringskonsulter Fredrika Schartau 0705 10 71 30 eller Stina Nord 0736 54 52 57. Ansökningstiden går ut 16 april 2017.

lfv

LFV är ett statligt affärsverk, under Näringsdepartementet, med huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. LFV erbjuder smarta lösningar för morgondagens flyg och är branschledande och utvecklar nya tjänster och koncept för att möta ökade krav på kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet. LFV var först i världen med fjärrstyrda torn – trafikledning på distans. Årligen möjliggör LFV ca 725 000 flygresor till, från och över svenskt och internationellt luftrum, med 100% uppfyllda flygsäkerhetsmål och 99,9% punktlighet. LFV arbetar aktivt för att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart flyg i Sverige.

LFVs positionering och drivkraft är att vara en drivande aktör och partner till kunder och intressenter, såväl nationellt som internationellt, genom samarbeten, partnerskap i organisationer och allianser för att utveckla det europeiska luftrummet.

LFV bedriver flygtrafikledning vid 20 flygplatser samt från tre kontrollcentraler. Sedan 2013 har LFV ett partnerskap med GAL för flyggrafikledningstjänst i Förenade Arabemiraten. LFV har 1 100 anställda och en årlig omsättning på 3,1 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Norrköping.