Utvecklingsorienterad chef - led och ansvara för arbetet inom enheten för digitalisering

Plats
Stockholm
Annonserat
den 11 april 2017
Stängs
den 1 maj 2017
Kontakta
Inga Thoresson-Hallgren
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

-Enheten för digitalisering, avdelningen Hållbar tillväxt, Näringsdepartementet

Är du en erfaren chef som trivs med att leda, entusiasmera och motivera andra? Vill du, tillsammans med dina medarbetare, ge strategsikt och operativt stöd till departementsledningen? Då kan det vara dig vi söker till den omväxlande rollen som enhetschef på Näringsdepartmentet. 

Din arbetsdag. Sveriges morgondag. 
Som chef för enheten för digitalisering får du möjlighet att ansvara för och leda medarbetarna mot uppställda mål samt organisera och planera verksamheten. Enheten arbetar med det politikområde som handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Området omfattar bland annat reglering av it och elektronisk kommunikation, liksom nätsäkerhet, frekvenspolitik och frågor om internets förvaltning. I området ingår också frågor om tillgång av bredband och infrastruktur för it. Enheten ansvarar också för postfrågor och grundläggande betaltjänster samt förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör Post- och telestyrelsen.

Din uppgift som chef innebär att du har verksamhets-, budget- och personalansvar för enheten som består av cirka 18 medarbetare. Tillsammans med dina medarbetare kommer du fungera som operativt och strategiskt stöd till departementsledningen i enhetens sakfrågor. Arbetet sker i nära samarbete med den politiska ledningen och övriga enheter inom departementet och du företräder också verksamheten gentemot övriga intressenter i och utanför Regeringskansliet. Du rapporterar till statssekreteraren och sitter med i ledningsgruppen för avdelningen Hållbar tillväxt.

Läs mer om vår verksamhet på "www.regeringen.se".

Din bakgrund
Vi söker dig som har relevant akademisk examen och dokumenterade goda chefs- och ledarerfarenheter med verksamhets-, budget och personalansvar från större organisation. Du har erfarenhet av kvalificerat arbete från statlig myndighet samt god erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete. Du behöver kunskap om och intresse för Näringsdepartementets politikområde samt förståelse om enhetens sakområde. Vidare har du god insikt och förståelse för att arbeta i en politiskt styrd organisation och ett stort samhällsintresse. Du har goda språkkunskaper, både i svenska som engelska. Har du erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation, erfarenhet från Regeringskansliet och kunskap om EU-arbete ses det som meriterande.

Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som enhetschef behöver du ha ett mycket gott ledarskap d.v.s. förmåga att entusiasmera och motviera medarbetare gentemot gemensamma mål. Du har förmåga att delegera och involvera alla medarbetare i verksamheten. Vidare är du strategisk och modig samt har förmågan att fatta snabba beslut och agera utifrån dessa. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, har gott omdöme samt hög integritet. Du är resultatorienterad och har förmågan att driva utvecklings- och förändringsarbete. Som person är du stabil och empatisk.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning som departementsråd med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta avdelningschef Inga Thoresson-Hallgren, på 08-405 12 43. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Ann-Marie Wedberg på 08-405 24 75. Fackliga kontaktpersoner är Andreas Giaever för Saco och Kerstin Eriksson för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 maj 2017.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 500 personer, varav 600 utomlands. Näringsdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för näringspolitik, regional tillväxt och frågor inom politikområdena transporter och infrastruktur, it, boende och byggande. Näringsdepartementet ansvarar också för frågor som rör landsbygd, djur och livsmedel och för företag med statligt ägande.

Liknande jobb

Liknande jobb