CFO till Kommuninvest

Plats
Örebro
Annonserat
den 22 juni 2017
Stängs
den 28 augusti 2017
Kontakta
Erik Asp
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

UPPDRAGET
Jobbet som CFO på Kommuninvest innebär att du ansvarar för affärsmodellen, det innebär bl a att säkerställa hur mycket kapital som behövs, följa upp och utforma riktlinjer för prissättning samt säkerställa rätt marginaler på produkter och tjänster. Du leder en avdelning på totalt 17 medarbetare varav två enhetschefer.
Du kommer ingå i Kommuninvests verkställande ledning rapportera till VD. Den verkställande ledningen har yttersta ansvaret för strategi och utveckling av verksamheten. Exempel på målområden är:

• Kund- Att vara kundens förstahandsval inom kommunal finansförvaltning genom att anpassa produkt- och tjänsteutbudet inom alla utvalda kundsegment.
• Digitalisering - Öka organisationens anpassningsförmåga genom att förbättra arbetssätt och plattformar för utveckling och innovation
• Kompetens - Bredda och fördjupa medarbetarnas kompetens för att säkerställa en konkurrenskraftig verksamhet i framtiden.
• Effektivitet - Bolagets utlåningspris, genomsnittlig upplåningskostnad plus olika marginalpåslag, är konkurrenskraftigt i relation till kommunernas egen upplåning.

FÖRVÄNTNINGAR
För att lyckas i tjänsten söker vi nu en dokumenterat bra ledare som brinner för att leda och utveckla sina medarbetare och som leder genom att lyssna, sätta tydliga mål och inriktning för verksamheten. Du har mycket god förmåga att styra och leda processer från start till mål, du har förmåga att ta fram riktlinjer och implementerar dem. Du förstår helheter och förstår detaljernas påverkan, förstår hur allt hänger ihop.

Du har god förståelse för offentlig sektor och förvaltning, det kommersiella är lite mindre viktigt i denna tjänst. Idag jobbar du troligen sedan några år tillbaka inom departement, kommun, kommunala bolag eller annan finansnära organisation.

ERBJUDANDE
Du kommer att leda mycket kompetenta medarbetare i en väl fungerande avdelning. Vi erbjuder ett intressant och givande arbete, med stora möjligheter att påverka utvecklingen för Kommuninvest.
Kommuninvest arbetar med ca 90% av Sveriges kommuner och finansierar ofta stora infrastrukturprojekt varför du kommer få en unik möjlighet att i praktiken arbeta med samhällsbyggnad.
För rätt person finns intressanta möjligheter till personlig utveckling.
Tjänsten är placerad vid Kommuninvests kontor i Örebro, men det finns möjligheter att arbeta från deras kontor i Stockholm 1-2 dagar/vecka vid behov.

INTRESSEANMÄLAN
Anta utmaningen direkt och sök tjänsten på http://www.source-executive.se.

Vill du ha mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Asp på telefon 0733-523481, email erik.asp@source-executive.se eller Monica Landmark på telefon 073-1550014, email monica.landmark@source-executive.se

Urval kommer att ske löpande och vi vill därför ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 28 augusti.

Om företaget
Besöker du vårdcentralen ibland? Åker kollektivt om dagarna? Har barn på en förskola? I så fall är det högst sannolikt att Kommuninvest möjliggjort investeringen som ligger bakom. Vi bidrar till Sveriges utveckling med en lika fantastisk som enkel idé: Fler kommuner får bättre lånevillkor tillsammans, än var och en för sig. Sedan 1986 har idén bidragit till att sänka svenska kommuners lånekostnader med miljardbelopp. Vi är lite mer än 100 personer som tror på det vi gör, har en balansomslutning på 350 miljarder, 90 % av Sveriges kommuner och landsting som uppdragsgivare och världen som arbetsplats.
Här finns de med examen, de med dubbelexamen, två doktorer i matematik och en doktor i nationalekonomi men framförallt finns möjligheten att hela tiden utvecklas och bli bättre. Med det ena benet i kommunsektorn och det andra i världens alla finansmarknader kan man lugnt säga att ingen dag är den andra lik på Kommuninvest.
Kommuninvest är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund verkningsfullt företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Vi bedriver en allmän och samhällsnyttig verksamhet.
Kommuninvest välkomnar alla kommuner och landsting som vill bli medlemmar. Medlemmarna bestämmer själva om verksamhetens inriktning och har det yttersta ansvaret för organisationen. Varje medlem har en röst oavsett storlek, affärsvolym eller insats.
Kommuninvest har inget eget vinstsyfte. Ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsolidering tillförs medlemmarna resultatet.
Läs mer på http://www.kommuninvest.se