Erfaren controller till finansavdelningen på Svenska kraftnät

Plats
Stockholm
Annonserat
den 12 september 2017
Stängs
den 1 oktober 2017
Ref:
P 2017/212
Kontakta
Niklas Kallin
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Är du intresserad av att vara med och utveckla ekonomistyrningen hos en av de största aktörerna inom infrastruktur i Sverige? Vill du ha en spännande och utvecklingsbar roll där du får jobba med kvalificerat analysarbete och hitta nya bättre sätt att styra verksamheten? Vi söker nu efter en erfaren controller för att stärka upp vårt team i arbetet med att utveckla ekonomistyrningen inom Svenska kraftnät.

Energibranschen befinner sig i en tid av snabb utveckling och stora förändringar. Denna utveckling präglar också Svenska kraftnät som – genom sin roll som stamnätsägare och systemansvarig – är en central aktör på elmarknaden. Detta ställer allt högre krav på en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning. Vi erbjuder en möjlighet att påverka och utveckla verksamheten till att bli effektivare och att genom ditt arbete få igenom nya arbetssätt och tankesätt i organisationen.

Din roll
Enheten för Analys och finansiering kommer under 2018 och framåt arbeta med ett stort fokus på att stärka Svenska kraftnäts ekonomiska styrning. Enhetens arbete präglas av hög ekonomisk kompetens som kombineras med stor förståelse för verksamhetens olika områden. Enheten ansvarar bland annat för affärsverkets övergripande budget, prognos och uppföljning, intäktsnivåer och intäktsram, finansiering och ekonomisk planering, finansiella risker, samt andra ekonomiska utredningar och analyser.

Tjänsten är speciellt inriktad mot ekonomisk styrning, såväl planering och uppföljning som metodutveckling, men även att genomföra andra ekonomiska analyser och utredningar. Som controller på enheten kommer du planera, följa upp och analysera ekonomin i verksamheten. Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för verkets finansiella styrning, öka förståelsen för ekonomiska avvikelser, analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ och utveckla effektiva processer.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av ekonomistyrning kombinerat med ett stort intresse för, och gärna erfarenhet av, att utveckla ekonomistyrning vad gäller processer, modeller och arbetssätt. Vi ser gärna att du tidigare jobbat inom en större organisation eller har erfarenhet från flera olika verksamheter. Vi tror också att du är van användare av Excel i din yrkesutövning.
Vi ser att du har en akademisk utbildning, sannolikt som civilekonom eller civilingenjör med inriktning mot ekonomi.

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är initiativtagande och agerar målmedvetet efter de behov du identifierar. Du bör vara analytiskt lagd och har genom din erfarenhet som controller byggt upp ett strukturerat arbetssätt. Du har också en god förmåga att kommunicera och samarbeta med organisationen i stort såväl som med kollegor på ett lyhört och mottagligt sätt.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Niklas Kallin tel. 010 475 81 26 eller HR-specialist Josefine Elinder tel. 010 475 86 38. Fackliga representanter är Maria Bergqvist (SACO) tel. 010 475 82 90 och Stefan Ekberg (ST) tel. 010 475 82 91.

Välkommen med din ansökan senast den 1 oktober.
Ref: P 2017/212, joel

Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger även ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Vi är drygt 600 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i Sverige. Svenska kraftnät har även i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya elförbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Vi strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det innebär att vi fokuserar på att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter, bra förmåner och förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Läs mer om oss på www.svk.se.

Liknande jobb

Liknande jobb