Accent Equity Partners söker medarbetare till investeringsteamet

Plats
Stockholm
Annonserat
den 4 oktober 2017
Stängs
den 31 oktober 2017
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Accent Equity Partners AB, investeringsrådgivare till Accent Equity investeringsfonder, söker medarbetare till investeringsteamet. Teamet består idag av elva personer lokaliserade i Stockholm.

Accent Equity-fonderna har idag 19 portföljbolag i vitt skilda branscher men alla med huvudkontor i de nordiska länderna. Accent Equity har ett brett investeringsmandat men fokuserar på buy-out-affärer i bolagsvärdesintervallet SEK 200 till 500 miljoner. Accent Equitys målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner.

Vänligen se www.accentequity.se för mer information.

Vi arbetar i små dealteam knutna till existerande eller nya potentiella portföljbolag vilket å ena sidan ställer stora krav på medlemmarna men å andra sidan innebär en mycket omväxlande och utvecklande miljö. Som medlem i investeringsteamet kommer dina uppgifter att omfatta bland annat:

  • Utvärdering av investerings- och avyttringsmöjligheter, och annan rådgivning till Accent Equity-fonderna
  • Förvärv och försäljning av portföljbolag, och tilläggsförvärv till portföljbolagen
  • Deltagande i styrelsearbete i portföljbolag
  • Strategisk analys och implementering av strategi/affärsplan i portföljbolag
  • Löpande uppföljning och arbete med finansiella och operationella förbättringar i portföljbolagen

Vi söker dig som har 3-4 års erfarenhet av arbete från ledande bolag inom Corporate Finance, Management Consulting, Private Equity eller annan relevant erfarenhet av M&A eller Due Diligence. Goda kunskaper inom finansiell modellering, värdering, redovisning, och kommersiell analys är förutsättningar för att lyckas i arbetet men så är även social kompetens, ödmjukhet, integritet och nyfikenhet.

Ansökan:
Du är välkommen med frågor och sedvanliga ansökningshandlingar till recruitment@accentequity.se, dock senast 31 oktober 2017.

Liknande jobb

Liknande jobb