Södertörns Fjärrvärme söker VD

Plats
Norsborg
Annonserat
den 9 oktober 2017
Stängs
den 30 oktober 2017
Kontakta
Linda Bellis
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

UPPDRAGET
Fjärrvärmemarknaden står inför stora förändringar som gör att efterfrågan på fjärrvärme minskar. Detta beror på ökad konkurrens på marknaden från värmepumpar samt att klimatförändringar och att miljonprogramsområdena i ägarkommunerna står inför renoveringsbehov vilket innebär stora energieffektiviseringsåtgärder som på sikt gör att uppvärmningsbehovet från fjärrvärme minskar. Detta vägs upp, till viss del av att det i ägarkommunerna finns en stor tillväxt gällande fastigheter, men de nya fastigheterna är betydligt mer energieffektiva vilket gör att tillväxten inte kompenserar för bortfallet.

Huvuduppgiften för den nya VDn blir därför är att skapa och implementera en långsiktig utvecklingsstrategi för hur bolaget ska hantera dessa förändringar och utmaningar. Att visa på bolagets framtida inriktning och strategi och få med sig alla delar i bolaget, styrelsen och andra viktiga aktörer såsom Söderenergi och ägarbolaget i detta, blir centralt för den nya VDn.

För den nya VDn blir det också viktigt, att tillsammans med medarbetarna göra bolaget än mer marknads- och affärsmässigt. Vilket innebär ett tydligare fokus på att vidareutveckla bolagets arbete gällande; befintliga och nya kunder, att skapa samarbeten både intern och externt, att utveckla nya produkt- och tjänster, att utveckla omvärldsbevakningen gällande hur konkurrenter, trender och samhällelig förändring kan påverka bolagets marknads- och säljstrategier och att rätt prioriteringar görs av kommande investeringar.

FÖRVÄNTNINGAR
Som person och ledare har du ett helhjärtat engagemang och tar ansvar för hela bolagets verksamhet och står upp för verksamheten i både med- och motgångar. Att arbeta utvecklings- och förbättringsorienterat är för dig ett naturligt arbetssätt. Du är en relationsskapare, med förmåga att långsiktigt bygga och stärka relationerna bland chefer och medarbetare men också med de viktigaste externa intressenterna, på strategisk och operativ nivå. Du har mod och uthållighet att arbeta långsiktigt och att i detta arbete ha en förmåga att driva jobbiga och svåra, men nödvändiga frågor.

Som VD måste du vara är inkluderande och lyhörd vilket innebär att du kan värdera det som är bra och ta vara på den kompetens, lojalitet och energi som finns hos medarbetarna. Som VD är du en visionär och strategisk ledare mer än en operativ och detaljstyrande chef men med förmåga att sätta dig in i de operativa frågorna

Du har en gedigen chefs- och ledarerfarenhet från en sälj- och marknadsorienterad verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Som ledare har du förmåga att leda och coacha såväl erfarna som oerfarna chefer och skapa delaktighet och samverkan mellan olika delar i en verksamhet så att det gynnar helheten. Du har erfarenhet av att tillsammans med dina medarbetare ”riva stuprör” och skapat en verksamhet där man förstår värdet av varandras kompetens för att själv göra ett bättre arbete och att samarbete bygger viktiga och långsiktigt värdefulla relationer för verksamheten och det uppdrag man har.

Du har tidigare framgångsrikt drivit förändringsprocesser och haft en god förmåga att få med dig cheferna och medarbetare på de förändringar som behövs för att skapa en modern, professionell och förtroendefull verksamhet.

Du har mycket god erfarenhet från strategisk planering och att skapa utvecklingsstrategier för att kunna sätta upp långsiktiga mål och sedan följa upp och utvärdera dessa. Som VD är det av stor vikt att du har en förmåga att gå från strategi till handling.

Du har relevant universitets- eller högskoleutbildning. Din yrkeserfarenhet kan du ha genererat från offentlig eller privat verksamhet men ett krav är att du har god förståelse för politiskt styrd verksamhet och beslutsgången i en politiskt styrd verksamhet. Har du erfarenhet från energibranschen samt erfarenhet från investeringsintensiv verksamhet är det ett stort plus

ERBJUDANDE
Du kommer till en verksamhet med ekonomiska förutsättningar att växa och utvecklas och med ägare som har en politisk vilja att stötta detta.

PLACERING
Huvudkontoret i Norsborg.

INTRESSEANMÄLAN
I den här rekryteringen samarbetar Södertörns Fjärrvärme AB med Source Executive Recruitment AB. Välkommen att göra din intresseanmälan på http://source-hr.se/lediga-tjanster/ under "Intresseanmälan" senast måndagen den 30 oktober 2017. Eventuella frågor besvaras av våra konsulter på SOURCE, Linda Bellis på telefon 0707-83 96 00, linda.bellis@source-executive.se eller Björn Torstensson på telefon 0707-86 00 70, bjorn.torstensson@source-executive.se.

Liknande jobb

Liknande jobb