Chef för rättsenheten på Juridikavdelningen

Plats
Stockholm
Annonserat
den 22 december 2017
Stängs
den 15 januari 2018
Kontakta
Mikael Westberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Anställda på Pensionsmyndigheten

Vill du arbeta på en rättsenhet med kvalificerade och kompetenta medarbetare på en myndighet med en modern syn på medarbetar- och ledarskap?

Pensionsmyndigheten är en modern myndighet med ett tydligt uppdrag som i grunden handlar om att göra pensioner enklare för både pensionssparare och pensionärer. Vi har ett gott förtroende hos allmänheten, och ett mycket bra internt arbetsklimat. Tjänsten är placerad vid Hornstull på Södermalm.
Juridikavdelningen består av en enhet, rättsenheten, som har det övergripande ansvaret för myndighetens rättstillämpning och att kraven på rättssäkerhet tillgodoses. I det rättsliga kvalitetsarbetet ingår att arbeta med rättslig styrning och att biträda myndighetens ledning och operativa chefer med kvalificerat juridiskt stöd. En central uppgift för rättsenheten är att på ett aktivt och kreativt sätt delta i myndighetens utvecklingsarbete och att bidra till att underlätta tillämpningen i förmånshandläggningen genom att arbeta med regelförenklingar. 
Rättsenheten handlägger bl.a. överklaganden och skadeståndsärenden samt företräder myndigheten i domstol.
Av rättsenhetens ca 22 medarbetare arbetar tre i Halmstad. 

Avdelningen har vuxit de senaste åren och i närtid kommer den att utökas med ytterligare ett antal medarbetare då vi kommer att utöka vår förmåga att arbeta med juridiken kopplad till premiepensionens fondtorg med nya och mer granskande uppgifter.

Arbetsbeskrivning
Inom Pensionsmyndigheten pågår ett intensivt utvecklings- och förändringsarbete. Vi arbetar fortlöpande för att förenkla reglerna för alla pensionärer och pensionssparare. Vi vill ligga i framkant när det gäller ett erbjuda bra digitala tjänster till allmänheten. Regeringen har dessutom aviserat att Pensionsmyndigheten under 2018 kommer att få ett förändrat och förstärkt mandat att arbeta med att stärka konsumentskyddet på premiepensionens fondtorg. Juridikavdelningen har en central roll i dessa frågor.

Du har tillsammans med avdelningschefen och den andra enhetschefen, ett helhetsansvar för att avdelningens mål nås. I detta ligger att medverka i såväl avdelningens som i myndighetens utvecklings- och förändringsarbete. Du kommer att på delegation från avdelningschefen ha sakansvar inom det myndighetsjuridiska området (bl.a. fondjuridiska och upphandlingsrättsliga frågor).

Arbetet på rättsenheten kännetecknas av ett konsultativt arbetssätt och förutsätter medarbetare med en mycket hög kompetens inom sina ämnesområden och som arbetar självständigt i samverkan med den övriga organisationen. Arbetet innebär att du på en övergripande nivå leder, fördelar, prioriterar och följer upp arbetet inom vissa sakansvarsområden. Din uppgift som chef är att medverka till enhetens resultat genom att på ett coachande och stödjande sätt bidra till medarbetarnas kompetens och förmåga. Var och en av medarbetarna vid juridikavdelningen har i hög grad arbetsuppgifter som sträcker sig över flera olika juridiska sakområden, till exempel över såväl myndighetsjuridikens som socialförsäkringsrättens område. Detta förhållande förutsätter ett mycket nära och gott samarbete mellan de båda enhetscheferna vid juridikavdelningen. Det förekommer också att medarbetare har ett delegerat sakansvar och att de i dessa frågor rapporterar direkt till avdelningschefen.

I arbetet ingår också att medverka i projekt och arbetsgrupper på myndigheten. För processföring kopplad till oegentligheter på fondtorget har Pensionsmyndigheten upphandlat advokatbyråer och du kommer också arbeta nära dessa genom att planera, besluta och följa upp åtgärder. Du har personal- och budgetansvar för 10 till 14 medarbetare, ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen.

Regelbundna resor till våra kontor i landet och vissa utlandsresor förekommer.

Utbildning och erfarenhet
Du har akademisk examen inom juridik med gedigen erfarenhet av rättstillämpning och kvalificerat juridiskt arbete, exempelvis från domstol, advokatbyrå, Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket eller liknande. Du har bred juridisk kompetens, förmåga att göra djupgående rättsliga analyser och har en helhetssyn. Du har erfarenhet av att arbetsleda andra kvalificerade jurister som chef. Erfarenhet av arbete med utredningar som rör komplicerade ekonomiska transaktioner är meriterande liksom erfarenhet från pensions- eller finansmarknadsområdet. Det är en merit om du är kammarrätts- eller hovrättsassessor eller åklagare.

Egenskaper
Du trivs i rollen som ledare och ser som din prioriterade uppgift att skapa goda förutsättningar för medarbetarna på enheten att nå sina mål och uppnå bra resultat. Du arbetar övergripande och målinriktat för att åstadkomma delaktighet, engagemang och måluppfyllelse. Vi fäster stor vikt vid goda ledaregenskaper såsom lyhördhet och god kommunikativ förmåga. Det är också viktigt att du arbetar på ett konsultativt och lösningsorienterat sätt. Vidare har du lätt för att samarbeta och bygga långsiktiga relationer både internt och externt. Du är trygg, prestigelös, stabil och har god självinsikt. Du är van vid att motivera och leda professionella och självständiga medarbetare. Det är en självklarhet att du också brinner för juridiken.

För att lyckas med Pensionsmyndighetens ambitioner och långsiktiga mål är det viktigt att du som chef jobbar för att arbetsmiljön inom avdelningen och på enheten präglas av arbetsglädje, effektivitet och ständig utveckling. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svensk medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) kommer att genomföras före anställning.

För mer information
För mer information om tjänsten kontakta avdelningschef Mikael Westberg, tel. 010-454 20 88

Fackliga representanter: Saco, Malin Bood, tel. 010-454 31 31 och ST Helena Blomkvist, tel. 010-454 28 53

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2018, märk din ansökan med PSL 2017-118

Sista ansökningsdag
2018-01-15

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,2 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. 

Vi gör pensioner enklare - för att alla ska kunna leva i nuet.

Liknande jobb

Liknande jobb