Fjärde AP-fonden söker CFO

Plats
Stockholm
Annonserat
den 9 februari 2018
Stängs
den 10 mars 2018
Kontakta
Christina Singelman
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Fjärde AP-fonden söker CFO

Fjärde AP-fondens (AP4) uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

AP4 är en av buffertfonderna i det svenska pensionssystemet. Verksamheten regleras i lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). AP4:s styrelse och verksamhet får inte styras av regeringsdirektiv eller av näringspolitiska eller ekonomisk-politiska intressen. Hänsyn till miljö och etik ska tas utan att göra avkall på målet om bästa möjliga avkastning. Avsikten med flera AP-fonder är bland annat att skapa riskspridning av buffertkapitalet. De fyra AP-fonderna konkurrerar med varandra, men har ända sedan pensionssystemets ombildning 2001 etablerat samarbeten där så är möjligt för att uppnå transparens och kostnadseffektivitet utan att inskränka möjligheterna till konkurrens mellan AP-fonderna.

Nuvarande regelverk är under översyn vilket förväntas innebära utökade möjligheter att investera i illikvida tillgångar samt ett tydliggörande i lagtexten avseende hållbarhet i förvaltningen. Dessa förändrade regler förväntas implementeras under 2019.

Fondkapitalet uppgick till nära 348 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2017 och består av bland annat aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter.

På AP4 arbetar cirka 55 personer varav 25 inom kapitalförvaltningen och 30 inom affärsstöd, kontroll- och stabsfunktioner.

AP4:s styrelse har delegerat ansvaret för den löpande förvaltningen till VD. Till stöd för sitt beslutsfattande har VD en ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar för fondens strategiska utveckling samt den löpande fondövergripande verksamheten.

AP4:s kapitalförvaltning är organiserad i fyra enheter: Fundamentala aktier, Global makro (räntebärande värdepapper, valuta och aktieindex), Alternativa investeringar samt Strategisk allokering & kvantitativ analys. Verksamhetens affärsstöd, kontroll- och stabsuppgifter utförs av de organisatoriska enheterna: IT & risk, Administration, Juridik, Strategi & hållbarhet samt Regelefterlevnad. Alla dessa enheter rapporterar till VD.

Arbetsbeskrivning
Som CFO på AP4 ansvarar du för enheten Administration och du ingår i AP4:s ledningsgrupp. Enheten består av 14 medarbetare inom Ekonomi (inklusive Business Control), back-office, HR samt kontorsadministration. Du arbetar nära och rapporterar till AP4:s VD. En viktig del i ditt uppdrag är att driva utveckling och förändring såväl inom din egen avdelning som på strategisk och övergripande nivå för AP4. Detta drivs dels av utvecklingen på de finansiella marknaderna som av nya placeringsregler och ökade möjligheter inom digitalisering och automatisering. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning samt gedigen erfarenhet av redovisning och affärsadministration inom kapitalförvaltningsområdet. Du har betydande erfarenhet av att leda specialister samt driva affärsutveckling och leda förändringsprojekt. Du har god kunskap om IT och systemrelaterade frågeställningar inklusive upphandling, krav och implementering.

Som person har du tydligt affärsfokus samt är resultat och lösningsorienterad. Du är en nätverkande lagspelare och kan med en öppen och positiv attityd samverka med övriga delar av AP4:s organisation. Det är även positivt om du har ett intresse för hållbarhetsfrågor. Du har god kommunikativ förmåga i såväl svenska som engelska.  

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar AP4 med Ogunsen Executive Search. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hendrik Dahlgren, Seniorkonsult 070-471 59 03 eller Christina Singelman, Researchkonsult 073-421 79 87. Urvalet av ansökningar sker löpande.

Liknande jobb

Liknande jobb