Svenska Celiakiförbundet söker Generalsekreterare

Plats
Stockholm
Annonserat
den 23 februari 2018
Stängs
den 12 mars 2018
Ref:
SE-12911
Kontakta
Lennart Jansson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vår nuvarande Generalsekreterare har beslutat sig för att gå vidare i sin karriär och därför söker vi nu hennes efterträdare.

Operativ Generalsekreterare med strategisk höjd som brinner för hälsofrågor

Position
Som Generalsekreterare
har man det totala ansvaret för förbundets kansli, rent personellt, men även för att operativt arbeta med att utveckla verksamheten inom de ramar som ges.

Tjänsten är operativ till sin natur, vilket innebär att man som chef måste kavla upp ärmarna och arbeta praktiskt samtidigt som man måste kunna arbeta med att leda och utveckla sin personal.

Kansliet är litet men effektivt och består idag av följande personal;

En administratör, en insamlingsansvarig och en ombudsman.

Dessutom har man som Generalsekreterare ansvar för ekonomifunktionen som är utlagd externt på en redovisningsbyrå samt för den internationella licensieringsverksamheten, vilken även den sköts av en extern konsult idag.

Generalsekreteraren rapporterar direkt till organisationens styrelse och rent formellt är styrelsens ordförande dennes chef.

En stor del av arbetet som Generalsekreterare går ut på att påverka politiker och myndigheter så att dessa arbetar med frågor som rör Celiaki, bl.a. ska man verka för att det ges ut nationella kostråd för dem som lider av Celiaki så att det t.ex. på restauranger står vad varje maträtt innehåller samt att det tas fram riktlinjer för att säkerställa tidigare diagonser m.m.

Arbetet innebär även att man ska lyfta de lokala föreningarna, vilka idag är runt 30st, och deras verksamhet, samt att man aktivt arbetar med alla delar inom förbundet, såväl centralt som lokalt.

Jobbet är en kombination av strategiskt och operativt arbete, varför man måste klara av att arbeta med tämligen hög, operativ belastning då och då samtidigt som man inte släpper det mer övergripande fokusfrågorna.

Som Generalsekreterare bör man även vara beredd på att synas i media för att höja medvetenheten rent generellt om Celiaki.

I arbetet ingår även att arbeta med det internationella samarbetet på området, vilket bl.a. innebär att man licensierar glutenfria produkter.

Ytterligare en viktig del av arbetet är att jobba nära myndigheter (som t.ex. Livsmedelsverket), med vårdpersonal (som läkare och dietister) samt med forskare för att därigenom se till att förbundet hålls uppdaterat på aktuell forskning inom området, (speciellt celiaki).

Förbundets kansli är beläget på Blekingegatan, på Södermalm i Stockholm.

Låter detta intressant!

Anta i så fall utmaningen direkt och sök tjänsten på www.mercuriurval.se

Vill du ha mer information om tjänsten som Generalsekreterare i Celiakiförbundet är du välkommen att ta kontakt med vår konsult på Mercuri Urval, Lennart Jansson på telefon 0732-30 35 94

Urval kommer att ske löpande, men vi vill ha din ansökan senast den 12 mars.

Om företaget
Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki, laktosintolerans eller allergi mot mjölkprotein eller sojaprotein.

Svenska Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag.

Förbundet består av omkring 23 000 medlemmar i läns- och lokalföreningar över hela landet.

SCF finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag.

Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki.

Läs mer på www.celiaki.se

Liknande jobb

Liknande jobb