Är du Malmsjö Skolas nästa rektor

Rekryterare
Botkyrka Kommun
Plats
Stockholm
Annonserat
den 5 mars 2018
Stängs
den 25 mars 2018
Kontakta
Hans Blecher
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

- Långt ifrån lagom!

Du har elevernas bästa i fokus och är öppen, tydlig, ansvarstagande, modig och energisk!

Position
En av Sveriges mest dynamiska kommuner, Botkyrka kommun, letar efter en ny rektor till Malmsjö Skola. Malmsjö Skola är en F-9 skola i kommundelen Vårsta som ligger i södra Botkyrka kommun. Skolan har 530 elever och 60 medarbetare varav 40 lärare. Skolan är nyrenoverad och utbyggd och har moderna lokaler. Skolan ligger nära naturområden men har samtidigt nära till Tumba. Kommunikationer med både Tumba, Södertälje och Stockholm är goda.

Botkyrka kommun strävar efter att eleverna ska få bästa förutsättningar att utveckla sina kunskaper och därmed uppnå de högre kunskapskraven. Malmsjö Skola är bland de bäst presterande skolorna i Botkyrka kommun vad gäller slutbetyg för grundskolan.

Som vår nya rektor ansvarar du för att leda, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån visioner och mål, liksom omvärldens möjligheter och krav. Vi ser också att du är med och utvecklar värdegrunden i skolan. Detta arbete tror vi sker genom ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete för fortsatt goda resultat.

Du har det ekonomiska ansvaret för skolans verksamhet och ingår i en rektorsgrupp tillsammans med rektorer från andra skolor i Botkyrka kommun som träffas kontinuerligt. Till ditt stöd som rektor har du två biträdande rektorer på skolan.

Du rapporterar till biträdande verksamhetschefen för grundskolan på utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun.

Vi söker dig som har en gedigen rektorserfarenhet från grundskola med fritidshem, gärna vana av att vända en skola med många utmaningar till en skola där både personal och elever trivs samtidigt som skolan skall utmärkas av ett gott pedagogiskt utvecklingsarbete.

Du drivs av att vara en nära och tillgänglig chef som vill leda och utveckla en organisation med  kompetenta medarbetare som tillsammans besitter stor mångfald med många perspektiv och erfarenheter.

Du skall stå för ett moget, stabilt och tydligt ledarskap som både engagerar och entusiasmerar. Du skall vara öppen, ansvarstagande, modig och energisk. Du skall ha ett personligt intresse och engagemang för de frågor som ryms inom uppdraget som rektor inom Botkyrka kommun.

Du skall se till att hela skolan arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkans-former.

Du skall dessutom;

  • vara en trygg och stadig ledare.
  • vara en teamspelare för att skapa en vi-känsla bland personalen.
  • vara bra på att kommunicera både internt men också med föräldragrupper.
  • ha stor kunskap och vara väl förtrogen med LGR 11 och skolans övriga
    styrdokument.

Meriterande är om du har kunskap om NPF och elever i behov av särskilt stöd samt följer den forskning och de diskussioner som förs inom den pedagogiska världen.

ÖVRIGT
Vi utgår ifrån att du har förmåga att uttrycka dig pedagogiskt och enkelt i tal och skrift på svenska och engelska.

Botkyrka kommun eftersträvar en jämn fördelning av olika bakgrunder och förmågor i hela organisationen.

Välkommen med din ansökan!

Vänligen ansök via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-12814) så snart som möjligt, dock senast 25 mars, 2018. Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av Hans Blecher, konsult på Mercuri Urval via hans.blecher@mercuriurval.com, tel 08-506 450 49 eller Caroline Kock, konsult på Mercuri Urval via caroline.kock@mercuriurval.com, tel 08-506 450 21. Botkyrka kommuns fackliga representanter nås via kontaktcenter på tel 08-503 61 000.

Om företaget
Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 91 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Botkyrka har de senaste åren påbörjat en förändringsresa som bygger på medborgarkontakten och som är processtyrd utifrån de behov som medborgarna har av sin Kommun. Fokus är medborgaren, att jobba tillsammans och med ett ökat medarbetaransvar och initiativ. Botkyrka kommun har en värdegrund som består av en ledstjärna ”medborgarens fokus” och fyra värdeord; öppna, ansvarstagande, energiska och modiga.

Botkyrka kommun sträcker sig från Mälaren i norr till Himmerfjärden i söder och är, till ytan sett, länets största kommun. Läs mer om oss på www.botkyrka.se