Fastighetschef till Övikshem

Rekryterare
Övikshem
Plats
Örnsköldsvik
Annonserat
den 7 mars 2018
Stängs
den 18 mars 2018
Ref:
201120985
Kontakta
Niclas Ericsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Beskrivning

Fastighetschef till Övikshem 
Vi söker en ledare med god kommunikativ och relationsskapande egenskaper till AB Övikshem. Drivs du av att utveckla och inspirera dina medarbetare samt att skapa förutsättningar att nå resultat? Då är du den person vi söker till denna tjänst. Hos Övikshem får du en roll med stora möjligheter att påverka och driva och förbättra företagets bestånd.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Omfattning: Heltid

Ort: Örnsköldsvik

Arbetsbeskrivning:
Du kommer att ansvara för huvudprocessen ”Förädla bestånd” som består av byggnationer och förvärv, att utveckla, underhålla, förädla och förvalta Övikshems bestånd.

Ansvar och befogenheter

 • Övergripande verksamhets-, personal- och resultatansvar för fastighetsutveckling
 • Leda, planera och följa upp verksamheten i relation till övergripande mål och strategier, handlingsplaner och aktiviteter.
 • Övergripande ansvar för samordning och ledning av planering, projektering och genomförande av ny och ombyggnadsprojekt samt underhållsprojekt inom bolaget.
 • Ansvar för energi och miljöfrågor

Beskrivning av arbetsuppgifter

 • Ingår i Övikshems ledningsgrupp och ta ett kollektivt ansvar för genomförande av beslutade aktiviteter och frågor i relation till affärs och verksamhetsplan samt budget för den sammantagna verksamheten
 • Ansvar för att verksamhet och resultatet inom avdelningen utvecklas enligt fastställd budget, mål och planer.
 •  Upprätta övergripande verksamhetsplan inkl. delmål, aktiviteter och handlingsplaner för avdelningen.
 • Planera och genomföra nyproduktion, större ombyggnadsprojekt samt underhållsprojekt i enlighet med bolagets byggprocess samt i överenskommen omfattning, i rätt tid, med avsedd kvalitet och till kostnad som ryms inom godkänd budget.
 • Ansvar för myndighetskontakter i samband med ny – och ombyggnader samt vid underhållsprojekt.
 • Ansvar för utveckling av byggprocess samt framtagning av rutiner för styrning och uppföljning samt medverka till att forum skapas med övriga avdelningar för ökad samverkan, kommunikation och lärande.
 • Ansvar för bolagets fastighets och lokalutveckling avseende ny- och ombyggnad samt lokalutveckling.
 • Medverka vid projektutveckling samt fastighetsförvärv/försäljningar
 • Genomföra upphandlingar enligt LOU och ansvara för framtagande av FFU för upphandling av större projekt och entreprenader inom godkänd budget och i enlighet med attestinstruktioner.
 • Enligt delegation, ingå och träffa ekonomiska uppgörelser med leverantörer och underkonsulter.
 • Föra bolagets talan vid besiktningar, ny- och ombyggnad.
 • Delegerat ansvar för SAM (Systematisk Arbetsmiljöarbete) enligt delegationsordning
 • Företagets fordon upphandlingar och avtal
 • Övriga förekommande arbetsuppgifter i relation till tjänstens omfattning

Kompetens och yrkeserfarenheter

 • 5-10 års erfarenhet inom husbyggnadsområdet omfattande Fastighetsutveckling, planarbete, projektering och kostnadsstyrning.
 • Kunskaper i budgetprocess, kalkylering, arbetsmiljö, teknik kring byggande och installationer, bygglagstiftningen PBL, BBR och certifierad KA, upphandling och LOU, entreprenadjuridik och AB samt ABT, projektutveckling och ledarskap
 • Kunskap inom energi och miljö
 • Erfarenhet av ledarskap

Personliga egenskaper

 • Ekonomisk medvetenhet Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.
 • Kvalitetsmedveten Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ned stor vikt vid att man lever upp till dessa.
 • Samarbetsförmåga Arbetar bra tillsammans med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Självgående Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
 • Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
 • Ledarskap Har förmåga att leda och coacha personal mot uppsatta mål. Motiverar andra och ger befogenheter

Utbildning

 • Högskoleingenjör eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom fastighetsutveckling och förvaltning.

Sista ansökningsdag: 18 mars 2018. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Du är välkommen med din ansökan på www.randstad.se

För information: I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad rekrytering och rekryteringskonsult Niclas Ericsson, 0733-434 113. Du är välkommen med din ansökan på www.randstad.se

Om Övikshem: 
AB Övikshem är det kommunala bostadsföretaget i Örnsköldsvik. Med ett varierande utbud av bostäder i olika storlekar och prisklasser är vi också den största hyresvärden i kommunen. Vi äger och förvaltar 3 388 bostäder, varav 196 studentbostäder. Förutom bostäder hyr vi också ut lokaler, garage och p-platser. Vi är medlem i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och vi arbetar oavbrutet med frågor kring miljö, framtid och utveckling.

Örnsköldsviks kommun har fem aktiva dotterbolag samlade under moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB som ägs till 100 procent av Örnsköldsviks kommun. Rodrets styrelse utses av kommunfullmäktige. I Rodretkoncernen ingår dotterbolagen Övik Energi AB, AB Övikshem, Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB och Örnsköldsvik Airport AB.