CFO till Nordic Entertainment Group

Plats
Stockholm
Annonserat
den 19 april 2018
Stängs
den 18 maj 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

MTG delas upp i två bolag. En blir två. Nordic Entertainment Group och MTG. Nu söker vi en CFO för Nordic Entertainment Group.

Är du en tillväxtorienterad CFO med starkt entreprenöriellt driv, passion för förändringsledning och stor nyfikenhet för den pågående transformationen på mediemarknaden? Vi söker en nyckelperson till bolaget som i nära samarbete med VD kommer driva Nordic Entertainment Groups fortsatta tillväxtresa på den nordiska marknaden.

Om Nordic Entertaimnet Group
MTG:s styrelse har beslutat att dela upp MTG i två olika bolag. Nordic Entertainment Group och MTG. Nordic Entertainment Group kommer att innefatta de tre huvudområdena Nordic Entertainment (betal- och fri-TV-kanaler samt alla streamingtjänster och radio), MTG Studios (Nordens ledande innehållsproduktion med produktionsbolag som Strix, Baluba mfl.) och Splay Networks (Nordens ledande” digital video network”). Återstående delen av MTG kommer bestå av all verksamhet som tidigare ingick i MTGx. 

Som CFO ingår man i ledningsgruppen och förväntas att i nära samarbete med VD och övriga ledningsgruppsmedlemmar fortsätta bygga och utveckla ”Nordic Entertainment Group” som Nordens ledande underhållningsbolag.

Uppdragsbeskrivning
Rollen som CFO innebär att man är ytterst ansvarig för att leda och utveckla den finansiella verksamheten på nordisk nivå. Man kommer i nära samarbete med VD och övrig ledningsgrupp ha det gemensamma uppdraget att fortsätta kapitalisera på innehållsportföljen och utveckla värdeskapande affärer. 

Som CFO leder man den finansiella verksamheten och organisationen som idag består av närmare 60 personer. I den direkta finansledningsgruppen som CFO leder finns: CFO i respektive landsorganisation (Norge, Danmark, Finland, UK) Group Financial Control, Head of Treasury, Group Tax, Group Business Control (UK)Du leder en organisation med hög kompetensnivå och ditt uppdrag som ledare handlar således om att bidra med ett starkt affärsfokus samt att stödja, motivera och utmana medarbetarna för att skapa engagemang och delaktighet. Man kommer även vara övergripande ansvar för att de förändringsarbeten som drivs i organisationen slutförs i enlighet med uppsatta mål och förväntningar. 

I de dagliga arbetsuppgifterna ingår att: 

• Vara övergripande ansvarig för budgetering, prognoshantering, strategisk och operativ finansiell styrning samt vara drivande i förvärvsprocesser.

• Ansvara för och leda den övergripande finansiella rapporteringsprocessen till styrelse, ägare och externa stakeholders.

• Ansvara för lönsamheten i de olika affärsområdena och intäktskanalerna och för att varje affär blir hållbar och långsiktig. 

• Vidareutveckla ekonomistyrning och nyckeltal i samarbete med VD och andra ledare i bolagets olika verksamheter för att säkerställa effektivitet, kvalitet och lönsamhet.

• Sätta, leda och vidareutveckla processer, rutiner och strukturer för den finansiella verksamheten med fokus på rapportering och uppföljning.

• Löpande initiera och driva förändringsarbeten och förbättringsprojekt med fokus på att utveckla företagets finansfunktion och säkerställa effektiva flöden och arbetssätt. 

• Ansvara för att policys följs och uppdateras vid behov. 

• Coacha och vägleda det direktrapporterande teamet och säkerställa att de är rustade att leda sina respektive team på ett framgångsrikt sätt. 

Resultatförväntningar 

•Vara en strategisk sparringpartner till VD och i samarbete med ledningen driva förändringsarbete och fortsätta bygga tillväxt och lönsamhet i bolaget.

•Vara en stark ledare internt och ha modet och tryggheten i ledarskapet och i sin kompetens att utmana och bidra i det strategiska ledningsarbetet. 

•Skapa struktur och effektivitet i den finansiella och administrativa verksamheten samt kvalitetssäkra arbetsprocesser och ansvarsområden. 

•Lyfta och vidareutveckla finansorganisationen utifrån ett medarbetarperspektiv för att skapa engagemang, delaktighet och resultatfokus i teamen. 

•Bygga ett högpresterande team genom att rekrytera rätt stjärnor och tillvarata den potential som finansorganisationens befintliga medarbetare besitter. 

•Bygga trovärdighet och tillit på marknaden utifrån det finansiella perspektivet genom att utveckla starka och långsiktiga relationer gentemot samarbetspartners, banker, ägargrupper och andra externa stakeholders. 

•Ökad kontroll och kvalitet kring lönsamhetsanalyser, nyckeltal och annan finansiell rapportering.

•Bidra med ett finansiellt och affärsdrivande perspektiv i de nyckelprojekt som verksamheten kommer att fokusera på framåt, som t ex att identifiera nya finansieringsmöjligheter för framtida orginalproduktioner, arbeta med strategiska förvärv eller utveckla bättre kapitalstruktur.

•Har ett övergripande ansvar för att de förändringsarbeten som drivs i organisationen slutförs i enlighet med uppsatta mål och förväntningar.

För att bli framgångsrik i rollen som CFO för Nordic Entertainment Group krävs det således att man har ett naturligt affärs- och resultatdriv samt en mycket god strategisk och analytisk höjd samtidigt som man måste tycka om att vara hands-on i det dagliga arbetet och ledarskapet. Genomförandedriv, beslutskraft och förmågan att leda i förändring kommer att vara avgörande, inte minst eftersom organisationen står inför såväl affärssystemskifte som andra organisationsförändringar. Ett inkluderande, handlingskraftigt och modigt ledarskap blir därför viktigt för att kunna driva igenom förändringar och effektiviseringar och ta finansorganisationen till nya höjder. Förmågan att engagera, inspirera och utmana den egna finansledningsgruppen och övriga medarbetare blir viktig för att lyckas i CFO-rollen. 

Personliga egenskaper

•Positiv, ödmjuk och prestigelös med stor förmåga att arbeta både operativt och strategiskt och bidra med ett helhetsperspektiv.

•Modig ledare med en vinnarmentalitet och en vilja att åstadkomma mer. 

•Vara lösningsorienterad och handlingskraftig. Gilla att ”lyfta på stenar” och få saker gjorda.

•Utpräglad strategisk och analytisk förmåga med stor förståelse och nyfikenhet för komplexiteten i affären och för den transformation som sker på marknaden.

•En naturlig moralisk kompass med respekt för högt ställda etiska krav och förhållningsätt i arbetet. 

•Socialt kompetent, en naturlig kommunikatör och stark relationsbyggare. 

•Genuin tror på sig själv, sin kompetens och sina medarbetare. 

•Mycket strukturerad och god organisatorisk förmåga med ordning och reda i siffror och rapporter.

Bakgrund och erfarenhet

•Minst 10 års erfarenhet inom ekonomi-/controllingområdet i ett börsnoterat bolag, varav minst 2–3 år från rollen som CFO.

•Gedigen kunskap inom redovisning, ekonomisk rapportering, lönsamhetsanalyser, financial modelling, initiering av KPI: er och andra initiativ som driver lönsamhet och processtänk.

•Tidigare erfarenhet av mediebranschen är inte ett krav men gärna erfarenhet från snabbfotade konsumentinriktade branscher med stor komplexitet i affären och många intäktströmmar.

•Erfarenhet av ledningsgruppsarbete och rapportering till ägare/styrelse.

•Erfarenhet av att leda andra chefer, bygga högpresterande team och att leda en verksamhet i förändring. 

•Erfarenhet av implementation och framgångsrik förankring av affärs- och ekonomisystem.

Övrigt
Språkkrav: Det är ett krav att personen skall känna sig fullständigt trygg med att kommunicera och arbeta på engelska. 

Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning 100 %.

Tillträde: Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

CFO rapporterar till Anders Jensen, VD för Nordic Entertainment Group och ingår i företagets ledningsgrupp. Placering är huvudkontoret i Stockholm.

Liknande jobb

Liknande jobb