Chef till ekonomiavdelningen hos Polismyndigheten

Rekryterare
Polisen
Plats
Stockholm
Annonserat
den 26 juni 2018
Stängs
den 24 augusti 2018
Ref:
A321.977/2018
Kontakta
Maria Bondestam
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Ekonomiavdelningen ansvarar för Polismyndighetens ekonomi- och verksamhetsstyrning, lokalförsörjning, service, miljöledning samt inköp och upphandling av varor och tjänster.
Ekonomiavdelningen har ca 400 medarbetare på flera orter i landet. Avdelningen är organiserad i ett antal enheter där enhetscheferna rapporterar till avdelningschefen för ekonomiavdelningen. Den breda variationen av arbetsuppgifter i relation till Polismyndighetens samhällsviktiga uppdrag gör ekonomiavdelningen till en spännande och attraktiv arbetsplats.

Uppdraget som chef för ekonomiavdelningen
Ditt uppdrag som chef för ekonomiavdelningen är att tillsammans med dina enhetschefer förvalta, utveckla, styra och leda ekonomiavdelningens arbete. Uppdraget innebär att vara ett strategiskt och operativt stöd i hela myndigheten. Som chef för ekonomiavdelningen rapporterar du direkt till rikspolischefen samt ingår i Polismyndighetens strategiska ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete.

I din ledningsgrupp ingår avdelningens biträdande chef, enhetscheferna samt kanslichefen. Ditt uppdrag blir att, i nära samverkan med verksamheten, fortsätta utveckla avdelningens arbetssätt och leveranser och därigenom bidra till utvecklingen av svensk polis.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

Kompetens och erfarenhet

Du som söker ska ha:

  • flera års erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
  • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
  • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
  • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
  • flera års erfarenhet av att ha arbetat med strategiska styr- och ledningsfrågor inom avdelningens verksamhetsområde

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner
Vid frågor vänd er till chefsrekrytering@polisen.se eller kontakta Maria Bondestam, HR-strateg, på telefon 010-56 41 442. 
Parallellt med annonseringen har Experis uppdrag att genomföra en searchprocess. Rekryteringskonsult Anna Arborelius 072-537 50 11 svarar på dina frågor från 2017-07-30.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Läs mer på Polisens hemsida genom ansök knappen.