Stadsbyggnadschef Varbergs kommun

Rekryterare
Varbergs kommun
Plats
Varberg
Annonserat
den 10 juli 2018
Stängs
den 30 augusti 2018
Kontakta
Anna Åkesson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Stadsbyggnadskontoret har en strategisk och viktig roll i kommunens utveckling, såväl för företagande och nyetableringar som för boendemiljöer. Omfattande och aktuella stadsutvecklingsprojekt är att bygga dubbelspår på Västkustbanan och genom Varbergs tätort förlägga spåret i en tunnel samt att bygga en ny hamn så att den gamla kan flyttas. I de områden som frigörs kommer en ny stadsdel - Västerport - att växa fram. I takt med att Varberg växer ökar också mångfalden. När människor med olika bakgrund möts främjas kreativitet och innovation och det skapar förutsättningar för utveckling inom både näringsliv, föreningsverksamhet och kulturliv. Med ett öppet och inkluderande klimat hjälps vi år att styra mot visionen Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt.

Som förvaltningschef i Varbergs kommun finns stora möjligheter och vara med och skapa framtidens Varberg. Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Så lyder vår verksamhetsidé, som du som förvaltningschef ska omsätta i praktiken.

Stadsbyggnadskontoret har ungefär 80 anställda, varav fem avdelningschefer. Stadsbyggnads-kontoret har en bred verksamhet där ansvar för GIS, administration, planfrågor, bygglov och kommunens lantmäterifunktion ingår. Arbetet sker i en dynamisk organisation med gott samarbete, stark serviceanda, hög kvalitet och positivt bemötande av både näringsliv och medborgare.

Arbetsuppgifter
Som stadsbyggnadschef är du ytterst ansvarig gentemot byggnadsnämnden och föredragande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Uppdraget är att driva och leda frågorna på uppdrag av nämnden. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår för ökad kundfokusering, effektiv intern organisation och satsning på processutveckling, digitala arbetssätt och stödsystem. Som ledare är det viktigt att du också har särskild uppmärksamhet på kompetensutveckling, en god arbetsmiljö och delaktighet.

Stadsbyggnadschefen anställs av kommunstyrelsen och ingår i kommunens koncernledningsgrupp som har fokus på utveckling av koncernen Varbergs kommun ur ett strategiskt helhetsperspektiv. Du deltar också aktivt i kommunens processutvecklingsgrupp för en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Stadsbyggnadskontoret samverkar bland annat med samhällsutvecklingskontoret, hamn- och gatuförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB), liksom med externa aktörer som näringsliv, grannkommuner och statliga myndigheter.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs gedigen erfarenhet av samhällsplanering och stadsbyggnadsfrågor och framgångsrikt ledarskap vid förändring och utveckling. Du ska ha relevant högskoleutbildning, goda ekonomiska kunskaper och god kommunikationsförmåga i tal och skrift på både svenska och engelska. Det är önskvärt med erfarenhet från politiskt styrd organisation.

Som person är du utvecklingsorienterad, relationsskapande, strategisk och handlingsinriktad. Du är en lagspelare med helhetssyn och omvärldsorientering, och en både trygg och drivande ledare.

Mer information?
För mer information är du välkommen att kontakta Per Synnes, chefsrekryterare Varbergs kommun 0702-99 15 30 alt per.synnes@varberg.se. Varbergs kommun samarbetar med Maquire i den här rekryteringen. Välkommen med din intresseanmälan till www.maquire.se senast den 30 augusti. Välkommen att kontakta Anna Åkesson 076-338 87 96 från den 9 augusti.

Om oss
Varberg har en inneboende attraktivitet och ett geografiskt läge som skapar förutsättningar för en god livskvalitet. Vår kommun växer snabbt just nu, faktiskt i en historiskt hög takt. Planeringen av bostäder, investeringar i infrastruktur och kommunal service utgår från befolkningsprognosen som säger att Varbergs kommun kommer att ha närmare 80 000 invånare kring år 2030. Se varberg.se