Internrevisor till Dina Försäkringar AB

Plats
Stockholm
Annonserat
den 7 september 2018
Stängs
den 7 oktober 2018
Kontakta
Mats Holmberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vill du vara med och förändra och driva utvecklingen tillsammans med dina kollegor? 

Som internrevisor ingår du i ett team av två personer och arbetar på uppdrag av Dina-bolagens styrelser med att objektivt granska bolagens processer och företagsstyrningssystem. En stor del av arbetet är att förbättra arbetsprocesser och styrningen av verksamheten. Som internrevisor i en mindre verksamhet arbetar du därför från ”ax till limpa” med att ta fram förslag till revisionsplaner, utföra planering och genomföra granskningar samt att avrapportera resultatet till styrelserna och till verksamheten.

Du tillhandahåller oberoende internrevision till tolv lokala Dina-bolag över hela Sverige. Du får ett mycket stort kontaktnät och har nära dialog med bolagen. Internrevisionen har ett nära samarbete med de övriga centrala funktionerna (regelefterlevnads- och riskhanteringsfunktionen). Rådgivnings- och utbildningsaktiviteter sker också ofta tillsammans med medarbetarna i dessa funktioner.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen och minst sju års arbetserfarenhet. Du har erfarenhet från internrevisionsarbete i verksamhet, som externrevisor och/eller som konsult. Troligtvis har du förståelse och kunskap om försäkringsverksamhet eller från annan verksamhet inom finansiella sektorn samt erfarenhet från regelverk och praxis inom intern styrning och kontroll. Utbildning och erfarenheter från IT, aktuarie- eller kapitalförvaltningsområdet värdesätts särskilt.

Som person är du engagerad, inger förtroende och har en hög integritet. Vi värdesätter din förmåga att kommunicera med människor på alla nivåer i organisationen utan att göra avkall på din objektivitet och personliga integritet. Att vara systematisk och noggrann men även ha förmågan att se helheten är självklara egenskaper som du besitter. 

Ansökan
Vill du bli en del av Dina Försäkringar AB? Frågor besvaras av ansvariga rekryteringskonsulter Mats Holmberg (072-8532313) mats.holmberg@boardtalk.se eller Malin Sager (073-690 36 05). Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. 

Dina Försäkring AB
Vi är 12 försäkringsbolag med kontor på cirka 45 platser över hela landet och vi samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Vårt samarbete garanterar vår produkt- och kompetensutveckling och ger oss en finansiell stabilitet. Vi är drygt 140 personer som arbetar med att stötta Dina-bolagens affärsverksamhet samt bedriver egen försäkringsrörelse. Hos oss kan du förändra och driva utvecklingen tillsammans med dina kollegor. Vi har ett öppet klimat där vi bejakar initiativförmåga, förändringsbenägenhet och ansvarstagande.   

Liknande jobb

Liknande jobb