Portföljförvaltare till Ränte- och valutaenheten - Första AP-fonden

Plats
Stockholm
Annonserat
den 11 oktober 2018
Stängs
den 10 november 2018
Ref:
2280
Kontakta
Stefan Eriksson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Gazella söker en erfaren portföljförvaltare till Första AP-fondens Ränte- och valutaenhet. Ränte- och valutaenheten ansvarar för förvaltningen av fondens räntebärande portfölj samt för fondens valutaexponering. Storleken på fondens räntebärande portfölj uppgår i dagsläget till ca 110 miljarder kronor som är placerade i både nominella obligationer och realränteobligationer i Sverige och i utlandet. Utställarna av obligationerna kan vara såväl stater som företag med varierande kreditvärdighet. I hanteringen av fondens valutaexponering ingår även att analysera valutamarknaden, förstå dess dynamik och se till att fonden har önskad valutaexponering utifrån enhetens valutasyn samt fondens övergripande strategiska vy.

Bakgrund
Vi söker dig som är civilekonom/-ingenjör med finansiell inriktning eller motsvarande och minst 5-7 års erfarenhet av ränteförvaltning från exempelvis fondbolag eller pensionsstiftelse. Du har hanterat en egen räntebärande portfölj med ansvar för såväl risk som avkastning. Vidare är du väl förtrogen med räntemarknadens funktionssätt och dess interaktion med valutamarknaden, finans- och penningpolitik samt globala makrovariabler. Utöver detta ses erfarenhet av att handla krediter, valutor och räntederivat som meriterande.

Om tjänsten
Ränte- och valutaenheten består idag av fyra personer och arbetet är starkt teambaserat. Övergripande fokus ligger på att analysera portföljernas olika riskfaktorer och riskpremier i syfte att på bästa sätt skapa en önskad risk/reward-profil utifrån teamets olika marknadsbedömningar. Nu söker vi en erfaren ränteförvaltare som vill fortsätta att utvecklas i rollen som förvaltare och göra det tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. I rollen som förvaltare kommer du bland annat att:

  • identifiera och analysera faktorer som kan påverka såväl ränte- som valutautvecklingen på olika marknader på kort och medellång sikt
  • arbeta med portföljkonstruktion samt risk- och avkastningsanalys inom ramen för enhetens ränte- och valutamandat
  • aktivt förvalta tillgångar inom ditt individuella fokusområdes mandat
  • identifiera nya placeringsområden
  • utveckla analysverktyg och analysmetoder

Personliga egenskaper
Du är prestationsinriktad, kreativ, nyfiken och har ett genuint intresse för finansiella marknader. Du har god analytisk förmåga och är van att hantera stora mängder data och information. Eftersom arbetet är teambaserat är det viktigt att du trivs med att arbeta i grupp och verka för ett gemensamt gott resultat. Att vara lyhörd för andras analyser, men samtidigt kunna fatta egna beslut är viktigt liksom förmågan att bära risk. Dina kunskaper i engelska är goda i såväl tal som skrift. Första AP-fonden är en arbetsplats där ansvarstagande, respekt, öppenhet och samarbete värderas högt. Du som söker bör vara en person som delar dessa värderingar.

Första AP-fonden
Första AP-fonden är en av buffertfonderna i det allmänna pensionssystemet och förvaltade vid halvårsskiftet 2018 ett kapital på 338 miljarder kronor. Första AP-fondens uppdrag är att, med väl avvägda finansiella risker, uppnå högsta möjliga avkastning på fondens tillgångar och därmed långsiktigt bidra till en hög och förutsägbar ålderspension för nuvarande och framtida pensionärer. Fonden har en global inriktning med placeringar i aktier, obligationer, alternativa tillgångar, räntor och valutor. Tillgångarna förvaltas såväl internt som genom externa förvaltare.

Gazella
Gazella arbetar med rekrytering och konsultlösningar inom områdena redovisning, ekonomi- & affärsstyrning, finans och risk & compliance. Gazella erbjuder en snabb, flexibel och preciserad konsult- och rekryteringstjänst. Genom vår strävan efter att hela tiden förbättra den tjänst som erbjuds till både kandidater och klienter, utvecklar vi branschen framåt.

Ansökan
Är det dig vi söker? Ansök via knappen nedan. Ansvariga kontaktpersoner är Stefan Eriksson och Jesper Ideberg.