Compliance Officer – Fjärde AP-fonden

Plats
Stockholm
Annonserat
den 23 oktober 2018
Stängs
den 22 november 2018
Ref:
2285
Kontakta
Jesper Ideberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Gazella rekryterar nu en Compliance Officer till Fjärde AP-fonden. Du arbetar nära fondens VD, chefsjuristen och verksamheten i övrigt. Du rapporterar direkt till fondens VD och till chefsjuristen och ingår i ett team som består av tre jurister samt två juriststuderande. Som Compliance Officer arbetar du med att identifiera och värdera compliancerisker. Du kontrollerar löpande och följer upp regelefterlevnaden i verksamheten. Du ger verksamheten råd och stöd om de regelverk som gäller för fondens verksamhet. Du informerar om, implementerar samt följer upp nya/förändrade gällande lagar, föreskrifter, allmänna råd, branschregler och interna regler. Du rapporterar löpande till ledningsgrupp och styrelse. Du kommer även arbeta du med diverse i verksamheten förekommande juridiska frågor framförallt mot regelverksområdet samt ge juridiskt stöd och rådgivning. Du erbjuds en utmanande roll med intressanta arbetsuppgifter hos en modern arbetsgivare som värdesätter sina medarbetare. Rollen innebär många kontaktytor internt och externt och du kommer att komma i kontakt med komplexa och utmanande regelverk inom främst området bank- och finans.


Din utmaning

 • Analysera hur fonden påverkas av såväl svenska som internationella regelverk
 • Tillse att verksamheten implementerar regelverken i tillämpliga delar
 • Tillse att nödvändiga policyer och riktlinjer är upprättade, löpande uppdateras och finns tillgängliga
 • Proaktivt stödja fondens verksamhet avseende regelefterlevnad bland annat i upprättandet av policydokument, riktlinjer och instruktioner
 • Genom internutbildning och diskussioner bidra till en sund kultur och ett etiskt förhållningssätt
 • Identifiera, bedöma och följa upp risker och bristande regelefterlevnad i verksamheten
 • Vara kontaktperson i frågor som rör regelefterlevnad mot myndigheter, motparter och övriga AP-fonder
 • Kontrollera och rapportera regelefterlevnaden
 • Hantera allmän verksamhetsrelevant regelverksanknuten juridik


Din bakgrund

Du har en svensk juridisk högskoleexamen och har flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från myndighet, advokatbyrå, bank eller bolag gärna med inriktning mot bank och finans. Det är ett krav att du kan uttrycka dig mycket väl på svenska och engelska, både i tal och skrift. Meriterande för denna tjänst är:

 • God regelverkskännedom inom finansbranschen
 • Erfarenhet av arbete med inriktning compliance
 • Arbete med utländsk rätt


Personliga egenskaper

Arbetet ställer höga krav på din förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och flexibelt. Som person har du gott omdöme, hög integritet och en god kommunikativ förmåga. Du är van vid att arbeta självständigt och är duktig på att prioritera. Du levererar med hög kvalitet och löser problem på ett effektivt sätt. Du är en lagspelare, har god samarbetsförmåga och är prestigelös i ditt sätt.


Fjärde AP-fonden

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. Fjärde AP-fonden (AP4) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. AP4 förvaltar ca 367 miljarder kronor. Noterade aktier, såväl globala som svenska, utgör mer än hälften av tillgångarna men AP4 har även investeringar i svenska och globala räntor samt reala tillgångar. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner. AP4:s arbete får positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. De senaste åren har AP4 tilldelats flera olika internationella priser och utmärkelser. Under 2018 tilldelades exempelvis AP4 det högsta betyget AAA av Asset Owners Disclosure Project (AODP) för dess hantering av klimatrisk i investeringarna. Dessutom rankades AP4 som nummer 1 av 100 globala pensionsfonder. AP4:s medarbetares engagemang och kompetens är avgörande framgångsfaktorer vid förvaltningen av fondkapitalet. Fonden har ca 55 anställda och är belägen i centrala Stockholm. AP4 är en flexibel kunskapsorganisation med djupa specialistkompetenser och eftersträvar att kännetecknas av affärsmässighet, nytänkande, genomförandekraft och laganda.


Gazella

Gazella arbetar med rekrytering och konsultlösningar inom områdena redovisning, ekonomi- & affärsstyrning, finans och risk & compliance. Gazella erbjuder en snabb, flexibel och preciserad konsult- och rekryteringstjänst. Genom vår strävan efter att hela tiden förbättra den tjänst som erbjuds till både kandidater och klienter, utvecklar vi branschen framåt.


Ansökan

Är det dig vi söker? Ansök via knappen nedan. Ansvariga kontaktpersoner är Jesper Ideberg och Stefan Eriksson.