Ekonom till systemriskenheten

5 dagar kvar

Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 28 november 2018
Stängs
den 16 december 2018
Ref:
2018-01107
Kontakta
Annika Svensson
Anställningsform
Vikariat
Arbetstid
Heltid

SOM EKONOM PÅ SYSTEMRISKENHETEN arbetar du med analys av stabilitets- och makrotillsynsfrågor i ett brett perspektiv, och bidrar i arbetet med att förmedla Riksbankens analys och policy såväl i ett svenskt som ett internationellt perspektiv. Du deltar i arbetet med att samordna och bereda Riksbankens deltagande i Europeiska systemrisknämnden (ESRB). Detta innebär tät och självständig kontakt såväl med ESRB:s sekretariat i Frankfurt som med Riksbankens direktion och övriga kollegor på Riksbanken. Du bidrar också i arbetet med rapporten Finansiell stabilitet, och arbetar med såväl diagramhantering och att ta fram underlag till presentationer som viss egen analys. Arbetet kräver att du både tycker om helhetsperspektivet och har en förmåga att fördjupa dig i olika frågor, samt att du tycker om att hålla i processer.

Tjänsten är ett vikariat till och med december 2019.

VI SÖKER DIG som har examen i nationalekonomi, finansiell ekonomi eller ett närliggande ämne och som vill arbeta med praktiskt inriktade policyfrågor. Erfarenhet från liknande myndighets- och policyarbete är meriterande, likaså erfarenhet av internationellt beredningsarbete. Mycket av enhetens arbete mynnar ut i att på olika sätt förmedla Riksbankens budskap i ord och text. I den här tjänsten behöver du snabbt kunna ta till dig information och analys om olika frågor för att med kort varsel formulera förslag på svenska ståndpunkter. Du måste därför vara duktig på att uttrycka dig både i tal och i korta informativa texter på såväl svenska som engelska.

SOM PERSON är du självgående, prestigelös och ordningsam/strukturerad. Du tycker om att ta ett stort eget ansvar, har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team, men är också van att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har god analysförmåga och skriver och förmedlar budskap på ett pedagogiskt sätt. Du är en god administratör och drivs av att vara spindeln i nätet. Att du har ett stort intresse för samhällsekonomiska frågor ser vi som en självklarhet.

VI ERBJUDER utmanande arbetsuppgifter i en händelserik miljö där Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling.

VI VILL HA DIN ANSÖKAN med CV, personligt brev och relevanta betyg och intyg senast den 11 december i 2018. Om du har frågor är du välkommen att ringa enhetschef Annika Svensson 070-267 77 98. Du söker tjänsten genom att klicka på Ansök.

Avdelningen för finansiell stabilitet (AFS) arbetar för att Riksbanken på ett tidigt stadium ska identifiera risker som kan leda till att det finansiella systemet blir instabilt eller ineffektivt. AFS ansvarar också för att se till att Riksbanken ska kunna hantera en finansiell kris, om en sådan trots allt skulle uppstå. Delar av avdelningens analyser och slutsatser presenteras bland annat i rapporten Finansiell stabilitet, i direktionsledamöters tal, och konsultations- och remissvar. Avdelningen arbetar i nära samarbete med andra myndigheter i Sverige, svenska banker och med andra aktörer på de finansiella marknaderna. Vi deltar även aktivt i internationella organisationer som arbetar med finansiell stabilitet så som IMF, Bank for International Settlements (BIS) och European Systemic Risk Board (ESRB).

Systemriskenheten (SRE) analyserar risker och sårbarheter som kan sprida sig i hela det finansiella systemet, så kallade systemrisker, med särskilt fokus på svenska låntagare och för dem relevanta tillgångsmarknader. Enheten har även det övergripande ansvaret för avdelningens externa kommunikation vad gäller finansiella stabilitetsfrågor. Som del i detta driver enheten arbetet med rapporten Finansiell stabilitet och ansvarar för Riksbankens beredningsarbete inför Stabilitetsrådet. I enhetens arbete ingår också att bereda och samordna Riksbankens deltagande i European System Risk Board (ESRB) och Nordic Baltic Macroprudential Forum (NBMF) vars uppgifter är att förhindra och begränsa systemrisker inom EU respektive den nordisk-baltiska regionen.

Liknande jobb

Liknande jobb