Ny

Controller till Group Financial Control på Assa Abloy

Stockholms län, Stockholm
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY finns representerat över hela världen,...
ASSA ABLOY
Ny

Redovisningschef

Östergötlands län, Linköping | 1 vecka kvar!
Danske Bank är en stor nordisk bank med starka lokala rötter och med verksamhet i 16 länder över hela världen. Vi är en modern bank för människor och företag och vi har djup ekonomisk kompetens och...
Danske Bank
Ny

External Communications Manager

Västra Götalands län, Göteborg
Mercuri Urval löser uppdrag för 3 000 kunder i mer än 50 länder varje år och vi är ett av demest ansedda europeiska konsultföretagen inom Rekrytering, Executive Search, Talent Management och...
Mercuri Urval
Ny

Redovisningsekonom till HSB Göteborg

Västra Götalands län, Göteborg | 2 veckor kvar!
HSB Göteborg är Västsveriges största bostadskooperativa företag. Vi ägs av 72 000 medlemmar och all vinst går till att utveckla framtidens boende, bland annat genom att producera tjänster och bostäder...
HSB Göteborg
Ny

Ekonomidirektör med ansvar för ekonomi, strategisk styrning och analys

Stockholms län, Stockholm
Skatteverkets vision är "Tillsammans gör vi samhället möjligt." Viljan att göra rätt för sig innebär ett stort ansvar för oss. Vi på Skatteverket har ett ansvar att tillsammans med andra...
Skatteverket
Ny

Redovisningsekonom till trevliga Alektum Group

Västra Götalands län, Göteborg
Kredit och finansiering handlar om människors tilltro till varandra. Skandinaviens affärsliv är omtalat för det förtroende som finns där. Som ett svenskt familjeföretag strävar vi efter att exportera denna...
Alektum Group
Ny

Avdelningschef Styrning, redovisning och finansiering

Stockholms län, Stockholm
ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel. Vi...
ESV Ekonomistyrningsverket
Ny

Erfaren systemarkitekt med ansvar för Riksbankens utvecklingsplattform

Stockholms län, Stockholm
I stort sett allt arbete på Riksbanken har ett internationellt inslag och kontakterna med omvärlden är många. Allt som allt jobbar våra medarbetare i ungefär 130 internationella kommittéer och arbetsgrupper....
Sveriges Riksbank
Ny

Ekonom med intresse för finans till Strukturinvest

Västra Götalands län, Göteborg | 2 veckor kvar!
Strukturinvest Fondkommission är ett fristående svenskt värdepappersbolag med specialkompetens inom utveckling av finansiella investeringslösningar. Företaget grundades 2009 och är idag en snabbväxande...
Strukturinvest Fondkommission

Verkställande Direktör

Åland
Ålands Skogsindustrier Ab bildades genom en komplicerad sammanslagningsprocess, där de skogsindustriella verksamheterna som tidigare bedrivits i Ålands Skogsägarförbund, Ab Skogen och Carl Rundberg Ab sammanslogs till...
Ålands Skogsindustrier
Ny

CFO till CancerRehabFonden

Stockholms län, Stockholm
CancerRehabFonden är en modern insamlingsorganisation på frammarsch som har som mål att hjälpa cancerdrabbade barn och vuxna tillbaka till livet. Vi samlar in pengar för att kunna finansiera rehabiliteringsveckor...
CancerRehabFonden
Ny

Redovisningsekonom med koncernrapportering till Castellum AB, Göteborg

Västra Götalands län, Göteborg | 1 vecka kvar!
Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på drygt 70 miljarder kronor. Verksamheten är koncentrerad till attraktiva tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg,...
Castellum
Ny

Erfaren projektledare inom regelverk

Stockholms län, Stockholm
SJR in Sweden (SJR) är ett av Sveriges ledande och mest erfarna bolag inom rekrytering och konsultlösningar. Ända sedan starten 1993 har vi varit specialiserade inom såväl personlighetsbedömning som de områden...
Ny

Experienced Scrum Master

Stockholms län, Stockholm
SJR in Sweden (SJR) är ett av Sveriges ledande och mest erfarna bolag inom rekrytering och konsultlösningar. Ända sedan starten 1993 har vi varit specialiserade inom såväl personlighetsbedömning som de områden...
Ny

Key account manager till MedHelp i Göteborg

Västra Götalands län, Göteborg
MedHelp söker en passionerad och erfaren CFO/Ekonomichef till vårt supportkontor i Stockholm som stödjer vår strävan att göra människor friskare genom att leverera högkvalitativa tjänster inom den...
Ny

Hoist Finance söker bolagsjurist med 3-6 års erfarenhet

Stockholms län, Stockholm
Hoist Finance is a trusted debt restructuring partner to international banks and financial institutions. We are specialised in serving banks in handling non-performing loans, and supporting individuals in becoming debt free. Through expertise and...
Hoist Finance
Ny

Kvalificerad jurist med fokus på marknadsmissbruksfrågor

Stockholms län, Stockholm
FI arbetar för finansiell stabilitet, välfungerande marknader och ett gott konsumentskydd. Här arbetar cirka 500 personer med olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats som präglas av samarbete och kunskapsutbyte....
Finansinspektionen
Ny

Biträdande verksamhetsområdeschef till område Styrning och verksamhetsstöd

Stockholms län, Stockholm
FI arbetar för finansiell stabilitet, välfungerande marknader och ett gott konsumentskydd. Här arbetar cirka 500 personer med olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats som präglas av samarbete och kunskapsutbyte....
Finansinspektionen
Ny

Avdelningschef Drift & Underhåll till AFA Försäkring

Stockholms län, Stockholm
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens...
AFA Försäkring
Ny

SJ söker Bid Controller Data Analytics

Stockholms län, Stockholm
SJ är Sveriges första och största tågoperatör – vår ambition är också att vara Sveriges bästa. Varje dag reser 130 000 personer med SJ AB där 4 500 medarbetare inom koncernen verkar...