Ny

Head of Legal till Amarla – Victoria´s Secret

Stockholms län, Stockholm
AMARLA RETAIL is a privately-held company operating in the Retail Industry, with a deep expertise in opening and operating retail stores. The company is Limited Brands´ partner (Victoria´s Secret) for its international development in a...
Victorias Secret
Ny

Technology and Operations Manager till Permanova Lasersystem, Göteborg

Västra Götalands län, Göteborg
Permanova Lasersystem AB är ett företag med 24 anställda som levererar anläggningar för laserbearbetning sedan 35 år. Kunderna finns inom mekanisk industri t ex Aerospace, Automotive och generell tillverkande...
Permanova

Finance Manager till Forever Living Products Scandinavia, Göteborg

Västra Götalands län, Göteborg
Allt började i Arizona, USA, 1978 med en planta Aloe vera och en vision om att äga sin tid. Sedan dess har Forever Living Products International Inc utvecklats till ett av direkthandelns mest framgångsrika företag med...
Forever Living Products International Inc

Vill du sätta juridiken i ett sammanhang som managementkonsult?

Stockholms län, Stockholm
Xeeda etablerades 2004 och har sedan dess arbetat med större företag och organisationer, inom både den offentliga och privata sektorn. Xeedas värdegrund bygger på samverkan, precision och resultat. Det betyder att vi...
Ny

Lofalk Advokatbyrå växer ytterligare och söker jurister

Stockholms län, Stockholm
På Lofalk Advokatbyrå har vi lång erfarenhet av att biträda företag i finansiella svårigheter liksom intressenter som vill investera i företag i kris. Våra uppdragsgivare är såväl...
Lofalk Advokatbyrå
Ny

Ekonomichef till Anders Hedin Invest

Stockholms län, Stockholm
Anders Hedin Invest ingår i en till 100 % privatägd koncern och verksamheten består av att förvalta och utveckla dotterbolagen främst inom fordonsbranschen. Med stark tillväxt och förvärv sedan 1995...
Anders Hedin Invest

SwedSec söker ny VD

Stockholms län, Stockholm
SwedSec Licensiering AB (SwedSec) bildades år 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, numera Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (Svensk Värdepappersmarknad), vilken representerar 23 banker, investment banker och...

KANSLICHEF TILL ENKÖPINGS PASTORAT

Uppsala län, Enköping
I Enköpings pastorat finns drygt 23 000 medlemmar, sex församlingar i stad och landsbygd och totalt 20 kyrkor varav 18 är medeltida. Pastoratet har totalt 84 personer anställda och en bred omfattande verksamhet för alla...
Svenska kyrkan Enköping
Ny

Ekonomi- och finansdirektör till Nacka Kommun

Stockholms län, Nacka
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom...
Nacka Kommun

En noggrann och erfaren CFO/Controller

Stockholms län, Stockholm
Venandi Fastigheter har idag aktiva mandat med ett totalt fastighetsvärde om cirka 500 mkr och med en målbild att växa detta till över 1 mdr under 2020. Venandi Fastigheter har idag en välrenommerad investerarkrets...
Venandi Fastigheter

Avdelningschef Rättsavdelningen

Stockholms län, Solna | 1 vecka kvar!
Skatteverkets rättsavdelning har ett viktigt och komplext uppdrag och ansvarar för flera funktioner. Avdelningen ansvarar för föreskrifter, styrdokument samt remissyttranden och kontakter med Finansdepartementet i frågor...
Skatteverket

Filialchef till Assemblin El Borlänge

Dalarnas län, Borlänge
Assemblin El är ett av Sveriges ledande elinstallationsföretag. Assemblin El erbjuder heltäckande och hållbara lösningar för allt inom el – projektering, installation och service. Bolaget erbjuder även...
Assemblin

Funktionschef för Facklig verksamhet

Stockholms län, Stockholm
Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 och en tredjedel av de yrkesverksamma medlemmarna är under 30 år....
Handelsanställdas förbund

Stadsdirektör till Trollhättans stad

Västra Götalands län, Trollhättan
Trollhättan - en stad med ambitioner Trollhättan är en stolt stad med ambitioner! Vi vill bli större och siktar på att ta oss från dagens knappa 60 000 till 70 000 trollhättebor. Fallen, slussarna och...
Trollhättan Stad

HR-chef med fokus på strategiska HR-frågor

Dalarnas län, Avesta
Det är något speciellt med Avesta! Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. År 2020 är vi 25 000 invånare...
Avesta Kommun

Avdelningschef till rättsavdelningen på verksamhetsområde Marknader

Stockholms län, Stockholm
FI arbetar för finansiell stabilitet, välfungerande marknader och ett gott konsumentskydd. Här arbetar cirka 500 personer med olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats som präglas av samarbete och kunskapsutbyte....
Finansinspektionen

Sveriges läkarförbund söker förbundsjurist

Stockholms län, Stockholm
Sveriges läkarförbund är ett fack- och professionsförbund för alla läkare under hela karriären. Läkarförbundet är en del av Saco. Vi arbetar med fackliga frågor som löner,...
Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund söker ombudsman med avtalsansvar

Stockholms län, Stockholm
Sveriges läkarförbund är ett fack- och professionsförbund för alla läkare under hela karriären. Läkarförbundet är en del av Saco. Vi arbetar med fackliga frågor som löner,...
Sveriges läkarförbund

Verkställande direktör (VD) till Folktandvården Sörmland

Södermanlands län, Nyköping
Region Sörmlands verksamhet är till för de ca 300 000 invånare som bor i Sörmland. Regionens största ansvarsområden är hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och regional...
Region Sörmland

Klusterledare

Blekinge län
Techtank är ett klusterinitiativ med bas i Blekinge som arbetar för att främja utvecklingen för industriföretag, stärka deras konkurrenskraft och skapa tillväxt i regionen. Techtanks medlemsbas består av...