Vi är en av Nordens största bostadsutvecklare. I Sverige verkar vi genom våra varumärken OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och Kärnhem. Här har vi skapat goda hem sedan 1927. Vårt åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader och infrastruktur ingår i våra projekt. I förhållande till andra aktörer på nordiska marknaden står OBOS-koncernen sig stark både finansiellt och storleksmässigt. Totalt levererar OBOS ungefär lika många bostäder i Norden per år som de största och i Sverige mer namnkunniga konkurrenterna. Koncernen ägs av sina 480 000 medlemmar och det som gör OBOS unikt är långsiktigheten och möjligheten att investera i mark och övrig verksamhet vilket skapar trygghet för både kunder och medarbetare.

Fastighetsjurist till OBOS

Vill du vara med och bygga framtidens samhälle och uppfylla bostadsdrömmar?

Bli en del av den växande juristavdelningen på en av Sveriges största och medlemsägda bostadsutvecklare med ett tydligt samhällsengagemang.

Nu bygger OBOS vidare på den svenska juristavdelningen som idag består av Chefsjurist och Entreprenadjurist. Nu utökas avdelningen med två roller;

Fastighetsjurist och Compliance Officer. Juristavdelningen arbetar för OBOS verksamhet i Sverige med 1000 medarbetare i koncernen med dotterbolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem.

Juristavdelningens målbild är att arbeta proaktivt och vara en efterfrågad och uppskattad affärspartner som använder interna och externa resurser effektivt för att maximera koncernens värde på lång sikt.

Om rollen
Fastighetsjuristen arbetar som bolagsjurist och intern affärsrådgivare och stöttar organisationen i frågor kring fastighetsförvärv, fastighetsbildning och tidiga skeenden i projektutveckling till utförande och angränsande områden i den svenska delen av koncernen.

Fastighetsjuristen har följande ansvarsområden och arbetsuppgifter

 • Bistå verksamheten med löpande juridisk rådgivning vid förvärv och i pågående projekt
 • Att handlägga och korrespondera med motpart och juridiska motpartsombud
 • Att anlita och samarbeta med externa ombud vid exempelvis transaktioner
 • Att självständigt upprätta avtal och bistå verksamheten med förhandlingsstöd vid enklare transaktioner
 • Granska och utgöra förhandlingsstöd avseende exploateringsavtal och markanvisningar
 • Att initiera och ta aktiv del vid utformning av olika avtal samt säkerställa de juridiska spörsmålen i dessa.
 • Att vid arbetet med mallar och större avtal hjälpa organisationen att identifiera och förstå risker (såväl legala som affärsmässiga) samt ge råd hur dessa kan hanteras avtalsrättsligt
 • Att identifiera utvecklingspotential i befintliga avtalsmallar och lämna förslag på förbättringar
 • Att löpande analysera frågor som uppkommer och utifrån dessa inom ramen för juristfunktionens proaktiva arbete lämna förslag på förbättringar till verksamheten
 • Att identifiera utvecklingspotential i samarbetet med organisationen och genomdriva sådana förändringar
 • Att utbilda berörd personal i koncernen inom frågeställningar kopplade till förvärv och fastighetsbildning samt angränsande områden
 • Löpande följa rättsutvecklingen inom frågeställningar kopplade till förvärv och fastighetsbildning samt angränsande områden och analysera hur den påverkar koncernen

I rollen som Fastighetsjurist är dina främsta interna kontaktytor Chefsjuristen i Sverige, Affärsutvecklingschefer och Affärsutvecklare. De externa kontakterna är i framförallt externa juridiska ombud, motparter och motpartsombud, myndigheter och försäkringsbolag.

Som Fastighetsjurist rapporterar du till Chefsjuristen i Sverige. Tjänsten är placerad i Stockholm, Råsundavägen 4 i Solna och är en tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att passa som Fastighetsjurist på OBOS har du en examen från Juristlinjen och har arbetat med liknande arbetsuppgifter i minst 5 år.

Du har en stark integritet, affärsmässighet, tydligt driv och engagemang. Du trivs med och har arbetserfarenhet av att agera relationsbyggare, att bidra med affärsmässiga mervärden och att utmana på ett rådgivande sätt. Du har god förmåga att bedriva arbetet på ett systematiskt, strukturerat och samtidigt pragmatiskt sätt och trivs med att hantera flera uppgifter och kontaktytor parallellt.

Du delar OBOS värderingar, uppfattas som engagerad och prestigelös och trivs med både självständigt arbete och att samarbeta med andra för att nå organisationens mål. Du vill bidra till juristavdelningen med ett engagerat och prestigelöst sätt och arbeta för en stark teamkänsla.

Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.

 Erbjudande

Långsiktighet och stabilitet genomsyrar OBOS-koncernen som har god ekonomi. OBOS driver enbart egenutvecklade projekt och sätter hållbarhet högt på agendan, både miljömässigt och socialt. OBOS är inte noterade på börsen vilket skapar en frihet för värdeskapande. OBOS eftersträvar korta beslutsvägar och ett öppet arbetsklimat där det finns möjlighet att utvecklas.

Frågor och ansökan


I denna rekrytering har OBOS valt att samarbeta med Constatera Search & Interim. Om du har frågor kontakta rekryteringskonsult/partner Lotta Belfrage Palmqvist, 0722-522 373 eller Peter Palmqvist rekryteringskonsult/partner, 070-570 82 82. Ansök snarast genom att bifoga CV och ansökningsbrev via www.constatera.se
Urval och intervjuer sker löpande. Det är aktuellt att söka tjänsten så länge annonsen är publicerad.

Svara på följande frågor i din ansökan: 1. Varför är denna tjänst intressant för dig? 2. Hur uppfyller du kravprofilen i annonsen (beskriv/konkretisera gärna)?

Välkommen med din ansökan!

LIKNANDE JOBB

Vill du som jurist...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

AP4 söker Senior jurist


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Compliance Officer...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Transaction...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Senior Legal Counsel...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Jurist till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Senior Compliance...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

AP4 söker senior...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Jurist till Skandia...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm