Chalmers University of Technology conducts research and education in engineering sciences, architecture, technology-related mathematical sciences, natural and nautical sciences, working in close collaboration with industry and society. The strategy for scientific excellence focuses on our eight Areas of Advance; Building Futures, Energy, Information & Communication Technology, Life Science, Materials Science, Nanoscience & Nanotechnology, Production and Transport. The aim is to make an active contribution to a sustainable future using the basic sciences as a foundation and innovation and entrepreneurship as the central driving forces. Chalmers has around 11,000 students and 3,000 employees. New knowledge and improved technology have characterised Chalmers since its foundation in 1829, completely in accordance with the will of William Chalmers and his motto: Avancez!

Prefekt till institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik formar framtidens arkitekter och samhällsbyggare genom utbildning och forskning som sträcker sig från ingenjörs- och samhällsvetenskap till arkitektur och humaniora. Vi söker dig som ser institutionens hela palett, kan utveckla dess styrkor och har en vilja att leda institutionen mot en hållbar framtid.

Om institutionen

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) har cirka 220 anställda och representerar ett brett kunskapsteoretiskt fält som sträcker sig från ingenjörsvetenskap över samhällsvetenskap till humaniora och designbaserad, konstnärlig forskning och undervisning. Dessa olika perspektiv möjliggör en stark tvärvetenskaplig utveckling och en bred diskussion om olika aspekter av en hållbar samhällsutveckling.

Tillsammans utgör vi en multidiciplinär miljö inom arkitektur- och samhällsbyggnadsområdet, väl rustade för att ta oss an gemensamma utmaningar i strävan mot ett hållbart samhälle. Institutionen har en stark koppling till omvärlden, och samverkar nationellt såväl som internationellt med samhälle, näringsliv och akademi.

Om uppdraget

Som prefekt har du en nyckelroll med övergripande ansvar för hela institutionen. Du leder och utvecklar institutionens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv och verkar för en stark samverkan mellan verksamhetens olika delar. En viktig del i din roll är att arbeta för att stärka institutionens positionering inom forskning och utbildning, både nationellt och internationellt.

Institutionen befinner sig i ett pågående utvecklingsarbete. Förslag på hur verksamheten och strukturen kan organiseras har arbetats fram och mött ett stort engagemang och bred involvering bland institutionens medarbetare. Att ta ställning till hur det arbetet tas vidare och att fatta beslut angående implementering blir därmed centrala frågor för dig som ny prefekt.

Som prefekt rapporterar du till rektor och ingår i Chalmers ledningsgrupp. Du leder och utvecklar institutionens strategiska och operativa verksamhet. Det innebär exempelvis att:

 • Säkerställa en hög kvalitet inom forskning, utbildning och nyttiggörande.
 • Skapa förutsättningar för samverkan inom Chalmers, näringsliv och samhälle.
 • Vara chef för direktrapporterande avdelningschefer med ledningsfunktion.
 • Ha budget- och personalansvar för institutionen.
 • Säkerställa en god, jämställd och stimulerande arbetsmiljö.
 • Leda arbetet för kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har en doktorsexamen inom relevant område, alternativt en mastersexamen och genom yrkesmässig erfarenhet inom akademi eller praktik förvärvat vetenskaplig skicklighet och akademisk kompetens som väl motsvarar en doktorsexamen.

Du har erfarenhet av och förståelse för akademisk verksamhet; forskning, utbildning och nyttiggörande. Vi vill också att du har praktisk erfarenhet och förståelse för samhällsbyggnadssektorn. För uppdraget som prefekt är det viktigt att du kan omfamna hela institutionens bredd av ämnesområden, dess möjligheter och utmaningar. För att lyckas i rollen ser vi att du har vilja och förmåga att arbeta både operativt med dagliga arbetsuppgifter, och strategiskt med att implementera visioner och leda mot uppsatta mål.   

Du behöver ha dokumenterad god ledarerfarenhet och erfarenhet av chefskap med personalansvar. Vidare ser vi det som nödvändigt att du har erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljö samt ett intresse av att arbeta aktivt med jämställdhet-och mångfaldsfrågor. Du har ett genuint intresse av att leda och utveckla människor från organisationer med stor bredd på inriktningar och intressen. Som ledare är du lyhörd och mån om att skapa goda dialoger. Genom ditt ledarskap skapar du tillit och har integritet samt god förmåga att fatta beslut och hantera konflikter.

Du kommunicerar obehindrat på något av de skandinaviska språken och engelska.

Anställningsform

Tillsvidareanställning på heltid. Alternativt: Uppdraget som prefekt kan vara tillsvidare eller tidsbegränsad, med möjlighet till förlängning. Rollen kan till en viss grad kombineras med egen forskning och undervisning.

Tillträde enligt överenskommelse.

Prefektrekryteringar följer Chalmers riktlinjer för ledartillsättning och genomförs av en rekryteringsgrupp. Beslut fattas av rektor efter samråd med HR-chef.

Nominering

Parallellt med denna annonsering finns det möjlighet att nominera kandidater.

Nomineringar; i form av kontaktuppgifter samt varför du anser personen lämplig för rollen, skickas senast den 17 januari till rekryteringsspecialist Maria Davidsson, e-post: maria.davidsson@chalmers.se.

Nominerade kandidater kommer bli kontaktade av Maria Davidsson och väljer själva om de vill söka uppdraget via rekryteringssystemet.

Intervjuer

Intervjuer är planerade 22 februari och 1 mars 2022, och vi ber dig redan nu reservera tid. Om du inte kan någon av dessa datum ber vi dig kommentera det i ansökan.

Att arbeta på Chalmers

Chalmers vision: ”För en hållbar framtid” genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Chalmers arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är viktiga grunder för all verksamhet på Chalmers.

Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska vara märkt med Namn, Ref 20210602 och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:

 • CV
 • Personligt brev - 1-2 sidor
 • Övrigt (valfritt) - Eventuella intyg, betyg etc. Referenser lämnas vid en eventuell intervju.

Sista ansökningsdag: 31 januari 2022

Vid frågor, vänligen kontakta:
Stefan Bengtsson, rektor, stefan.bengtsson@chalmers.se
Evelina Johansson, HR-partner, evelina.johansson@chalmers.se

Information till dig som extern sökande

För dig som söker denna tjänst externt och ämnar att bedriva forskning samt undervisning vid sidan av ditt uppdrag som prefekt kommer du under denna rekryteringsprocess även att granskas för en fakultetstjänst av Chalmers Anställningskommitté. Granskningens syfte är att säkerställa att du uppfyller kraven för en fakultetstjänst enligt Chalmers arbetsordning för undervisande och forskande personal.

Vi ber dig därför att komplettera ditt CV och personliga brev med en pedagogisk portfölj samt publikationer, se nedan. Du kommer även att få besvara några kompletterande urvalsfrågor i samband med att du skickar in din ansökan.

Publikationer

(PUBLICATIONS)

 • Kopior av dina mest relevanta publikationer i fullformat (max tio publikationer). Filerna kan med fördel sammanfogas till en pdf eller komprimeras till en zip-fil.
 • Kopior av ev. andra publikationer (pedagogiska, populärvetenskapliga mm - maximalt 10 st) till stöd för pedagogisk och annan meritering.

Pedagogiska meriter

 • Sammanställ dina pedagogiska meriter och bifoga som en övrig bilaga i e-rekryteringssystemet.
 • Vänligen använd formatet för pedagogisk portfölj när du sammanfattar dina pedagogiska meriter.
 • Intyga 15 hp i högskolepedagogik eller motsvarande kompetens samt ett intyg för forskarhandledningskurs motsvarande minst 3 hp.