Orkla är en ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel och storhushåll i Norden, Baltikum och utvalda marknader i Centraleuropa och Indien. Bolaget är noterat på Oslobörsen och har sitt huvudkontor i Oslo. Under 2020 omsatte koncernen 47,1 miljarder norska kronor och har cirka 21 000 anställda.

SVP Corporate Reputation

SVP Corporate Reputation är en nyinrättad position i Orkla ASA och får en nyckelroll i koncernens arbete med att stärka bolagets rykte. Du kommer att ansvara för att utveckla en global övergripande strategi för Orklas rykte. Du kommer att leda och samordna arbetet för Orklas ”corporate brand” tvärs i koncernen, affärsområdena och bolagen samt etablera KPI:er för arbetet. I genomförande av aktiviteter samarbetar du nära landscheferna för Corporate Communication.

SVP Corporate Reputation blir sparringpartner för koncernchef, koncernledning och andra nyckelpersoner i frågor kopplat till Orklas rykte. 

Du kommer att ingå i ledningsgruppen för Kommunikation och Corporate Affairs i Orkla ASA. Viktiga uppgifter kommer att vara intern och extern kommunikation, strategisk såväl som operativ. Du kommer att delta i arbetet med kommunikationsplaner, innehållsproduktion, krisberedskap, mediehantering, PR-aktiviteter och andra pågående uppgifter. 

Vi söker en kvalificerad, professionell kommunikatör som har betydande erfarenhet av arbete kopplat till ”reputation”. Rätt kandidat bör vara bra på att bygga relationer och intressentdialog – i tillägg till att vara analytisk och proaktiv i sitt förhållningssätt.  En mycket god förmåga i både skriftlig och muntlig kommunikation är ett krav.  Det är en fördel om du har hjälpt till att utveckla och etablera en strategi kopplat till ”reputation” för ett internationellt företag. 

Tjänsten kommer att rapportera till Vice President för Kommunikation och Corporate Affairs på Orkla ASA.

Frågor om rollen ska ställas till Arne Gunnar Dokken, Partner i Amrop Delphi (+47 900 46 689) eller vice vd Håkon Mageli i Orkla ASA (+47 928 45 828).