Södertälje är beläget där Mälaren är förbunden med Östersjön genom slussen i Södertälje och vi är sedan 2000 den största tätorten helt belägen i Södermanland. I Södertälje finns såväl stad som landsbygd, både stora internationella exportföretag och ett aktivt näringsliv med många mindre företag. Staden präglas också av ett starkt kulturliv och framgångsrikt idrottsliv. Södertälje kommunkoncern är en stor organisation med en kommunförvaltning och 11 kommunägda bolag, med totalt 7 000 anställda (6 000 i förvaltningen, 1 000 i bolagen). Kommunens uppgifter omfattar allt från att säkerställa tillgången till välfärdstjänster, ansvara för samhällsbyggandet och se till att det finns bostäder, till att stötta och bidra till ett aktivt föreningsliv samt stimulera och underlätta företagande. Södertälje kommun växer och har nu passerat 100 000 invånare. Fram till 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas.

Stadsdirektör till Södertälje kommun

Nu söker vi dig, en erfaren ledare som skapar motivation och engagemang! 

Vi behöver en chef med ett genomtänkt och grundat ledarskap som genomsyras av en hög grad av tillit och förtroende för chefer och medarbetare. Du behöver ha en stor kompetens i att på ett tydligt och tryggt sätt säkerställa styrningen av en stor kommunkoncern. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer.

Du har lätt för att bygga relationer såväl på alla nivåer i organisationen som i externa kontakter och du är en god kommunikatör. Du är en visionär ledare som ser helheter och sammanhang.  Ditt ledarskap bottnar i förståelse för vad som får medarbetarna att växa och känna engagemang i sitt uppdrag. Vi erbjuder dig att jobba i en organisation med en stabil värdegrund och en tydlighet om vilka krav och förväntningar vi har på ledarskap i Södertälje kommun.

Uppdraget

I Södertälje kommun är alla verksamheter samlade i en gemensam kommunförvaltning och verksamheterna organiserade i olika kontor. Kommunen bedriver även verksamhet i bolagsform.

Övergripande ledning för hela kommunkoncernen utövas av stadsdirektören. Stadsdirektören är chef för kontorscheferna och även moderbolagets VD rapporterar till stadsdirektören. Under stadsdirektören lyder kommunstyrelsens kontor som utgör ett stöd för kommunstyrelsen och ansvarar för frågor om styrning, samordning och kontroll av den samlade kommunala verksamheten.

Störst fokus i förväntningarna på stadsdirektören är att kunna kombinera en säker och tydlig styrning med ett tillitsbaserat och motiverande ledarskap. Stadsdirektörens uppgift är att skapa trygghet hos såväl politiken som organisationen i en tydlig och förutsebar styrning och uppföljning av verksamheten. Stadsdirektören ska säkerställa en ansvarsfull ordning-och-reda-kultur i kommunkoncernen med fokus på ekonomi, styrning och ärendehantering.

Stadsdirektören ska också i sitt uppdrag ha ett starkt utvecklingsinriktat fokus i arbetet för Södertäljebornas bästa nu och framåt. Förväntningarna på stadsdirektören är att i kompetensförsörjningen inte bara se till den egna kommunorganisationen utan också delta i och bidra till de stora exportföretagens behov av kompetens. Stadsdirektören ska kunna ta vara på den dynamiska utveckling Södertälje befinner sig i, och kraften i den tydliga inriktningen att vara en växande kommun.

Din profil

  • Flerårig erfarenhet av att leda en stor, politiskt styrd organisation, som en kommun eller region
  • Mångårig erfarenhet av att på högsta nivå leda en stor organisation genom andra chefer
  • Erfarenhet av samarbete med andra myndigheter, föreningsliv och näringsliv
  • Kunna bygga strukturer för att klara styrningen av en stor organisation
  • Kunskap om och prioritering av ärendehantering och välfungerande administrativa processer
  • Erfarenhet av hållbarhetsfrågor
  • Erfarenhet av att arbeta i en miljö där flera kulturer och förhållningssätt möts
  • Ett personligt ledarskap som kännetecknas av att vara förebild och visionär, att se sammanhang och ta ansvar för helheten, att i chefsrollen vara tydlig och strukturerad

Uppdraget som stadsdirektör omfattas av en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med ProAstri. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, välkommen att kontakta seniorkonsult Ulrica Pantzar, mobil 070-767 77 75 eller via mail ulrica@proastri.se.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi undanber oss alla kontakter avseende ytterligare annonsering.

LIKNANDE JOBB

Lead Legal Counsel,...


Mer info
& Ansökan
Danmark, Köpenhamn

Analytics Manager to...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Redovisningschef till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Finance Manager till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Botkyrka

Communication Manager,...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Ny VD till Cliens...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

CTO - Chief Technology...


Mer info
& Ansökan
Jönköpings län, Tranås

Group Accounting Manager


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Tax Manager – Transfer...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm