Sparbanken Göinge är en framgångsrik bank i Östra Göinge som har bildats av fyra lokala banker. Det är sparbankerna i Farstorp, Glimåkra, Röke och Vinslöv som år 2008 gick samman och bildade Sparbanken Göinge. Banken har en mycket god ekonomisk ställning, en god lönsamhet och en stark marknadsposition i sitt område. Sparbanken Göinge är en bank med mycket hög kundnöjdhet. Sparbanken Göinges affärsvolym uppgår till ca 13 MDSEK. Bankens VD är placerad på kontoret i Vinslöv. Sparbanken Göinge delar årligen ut betydande belopp till föreningslivet i sitt verksamhetsområde. Mer info om banken finns på www.sparbankengoinge.se

VD

Befattning
Nuvarande VD för Sparbanken Göinge går i pension under våren 2020. Banken söker därför en ny VD. VD har det övergripande ansvaret för Sparbanken Göinges totala verksamhet och utveckling inklusive det fulla ekonomiska ansvaret.


Utmaningar i tjänsten
- Att behålla och utveckla Sparbanken Göinges starka position på sina respektive lokala
verksamhetsområden. Ambitionen är att skapa ytterligare tillväxt under fortsatt god lönsamhet. VD bör därför vara en marknads- och säljinriktad person med förmåga att skapa långsiktiga och goda kundrelationer.
- Behålla och ytterligare förstärka den positiva stämning och det stora engagemang som finns bland bankens personal.


Organisation
I VD:s ledningsgrupp ingår följande personer: kontorscheferna från respektive kontor, administrativ
chef, ekonomichefen och kreditchefen. VD rapporterar till Sparbanken Göinges styrelse genom dess styrelseordförande. Styrelsen består av åtta personer därav två personalrepresentanter. Styrelsen sammanträder elva gånger per år.


Kandidatprofil
För att lyckas i denna befattning krävs flera års gedigen erfarenhet från ledande befattning inom bankvärlden. Lämplig bakgrund kan vara som VD inom bank, vice VD inom bank, Kontorschef, Företagsmarknadschef, Privatmarknadschef eller motsvarande. Vi söker en marknads- och säljinriktad VD som har dokumenterad erfarenhet av att skapa och bygga goda långsiktiga kundrelationer.


Utbildning
Relevant ekonomisk utbildning på universitetsnivå.

Personlig karaktär och erfarenhet

 • Stabil och engagerad ledare med en naturlig auktoritet
 • Dokumenterat gott affärsmannaskap
 • Sinne och blick för nya affärsmöjligheter
 • God bankmässig kompetens
 • Försäljnings- och resultatinriktad
 • Hög social kompetens
 • Förmåga att bygga team och få folk med sig
 • God analytisk förmåga
 • Kunna hantera kunder, styrelse och personal på ett positivt sätt
 • Drivande med hög arbetskapacitet
 • Förmåga att se helheten
 • Känsla och förståelse för bygden och det lokala näringslivet

 

I detta rekryteringsärende samarbetar vi med Lisberg Executive Search, www.lisberg.se Önskar du mer information om tjänsten, kontakta seniorkonsult Birger Gustavsson, mobil 070-268 70 24 eller seniorkonsult Tobias Sjöberg, mobil 0705-28 50 13.

Vänligen sänd din ansökan till monica.malos@lisberg.se senast den 19 oktober 2019.

LIKNANDE JOBB

Chef / Managing Director


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

CEO Nordic Property...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Stadsdirektör


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

VD


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Manager inom IT-revision


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Affärsinriktad VD -...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Ekonomichef


Mer info
& Ansökan
Dalarnas län

Operativ Chef


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Avdelningschef


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm